Main Menu
User Menu

Vojenská správa prekládkového úseku Čierna nad Tisou [1960-1961]

Military Transhipment Area Office Čierna nad Tisou

     
Název:
Name:
Vojenská správa prekládkového úseku Čierna nad Tisou
Originální název:
Original Name:
Vojenská správa prekládkového úseku Čierna nad Tisou
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1960
Předchůdce:
Predecessor:
Správa vojenského prekládkového priestoru Čierna nad Tisou
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1961
Nástupce:
Successor:
Vojenská správa prekládkového priestoru Čierna nad Tisou
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.10.1960-01.09.1961 Hlavní správa železničního vojska
Dislokace:
Deployed:
01.10.1960-01.09.1961 Čierna nad Tisou, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, (0)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1960-01.09.1961 340. strážní četa

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-sprava-prekladkoveho-useku-Cierna-nad-Tisou-1960-1961-t186760#544279Verze : 0
MOD