Vojenská medaile

Military Medal
Médaille militaire
     
Název:
Name:
Vojenská medaile Military Medal
Název v originále:
Original Name:
Médaille militaire
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.01.1852
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
- -
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Médaille_militaire
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-medaile-t8543#527494 Verze : 0
     
Název:
Name:
Vojenská medaile Military Medal
Název v originále:
Original Name:
Médaille militaire
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.01.1852
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Medaile se stuhou Medal with ribbon
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Médaille_militaire
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-medaile-t8543#527496 Verze : 0
Sladká Francie a její řády. Čestná legie, ideál všech moderních řádů a historie a krása francouzských medailí, mezi které rozhodně patří:
MEDAILLE MILITAIRE.
Cílem a smyslem založení této medaile bylo ocenit statečnost a zásluhy vojínů a poddůstojníků všech složek francouzské armády, tedy těch, jejichž jména byla zveřejněná v "Rozkaze národa - l´Ordree de la Nation" a také těch, kteří v bojích byli několikráte zraněni a prokázali odvahu a statečnost tváři v tvář nepříteli. Princ-regent tímto svým rozhodnutím sledoval své vlastní politické cíle neb se ucházel o přízeň armády, ale sám měl zájem na spravedlivém ocenění statečnosti vojáků,kdy sice bylo možno udělit Čestnou legii, ale počet u vojínů a poddůstojníků byl silně limitován. Čestná legie byla určena všemu lidu Francie, tedy i občanům nevojákům.
V současnosti je však Vojenská medaile udělována poddůstojníkům, vojákům i námořníkům za určitý počet dobře odsloužených let, ovšem v žádném případě nejde o masové či nárokové udílení. Zřízení medaile se ve Francii setkalo s nadšeným ohlasem a tak 13.července 1852 rozhodl princ-prezident, že Vojenskou medailí mohou být vyznamenání i maršálové Francie. V tomto mimořádném rozhodnutí bylo uvedeno,že výjímečně medailí mohou být dekorováni i ti generálové, kteří vykonávali funkci ministra, nebo zastávali funkci vrchních velitelů v armádě. V průběhu existence medaile to jest do dnešních dnů, byli medailí dekorováni i civilní osoby i vojáci cizích států.
K prvnímu slavnostnímu udělení této medaile došlo dne 21.března 1852 na dvoře Tuilerií (tento zámek již neexistuje, ale známe Tuilerské zahrady). Krátce před založením medaile se Ludvík Napoleon dne 14.ledna 1852 prohlásil prezidentem republiky a potvrdil konsulskou ústavu z roku 1799. Dne 7.listopadu 1852 prohlásil senát prince prezidenta císařem, což bylo ve dnech 21-22. listopadu odsouhlaseno a schváleno i lidovým plebiscitem. Medaile v této podobě byla platná až do roku 1870, i když zde rozeznáváme dva typy. Opis v medaili zůstal nezměn i po roce 1870 a je platný do dnešních dnů.
Dne 8. listopadu 1870 po pádu císařství a po zřízení republiky byla Vojenská medaile převzatá jako republikánské vyznamenání, jen dochází ke změně symboliky (viz obrázek). Dne 20. října 1888 rozhodl tehdejší franciouzský prezident Maria Sadl Carnot, že medaili mohou být vyznamenáni i vysocí důstojníci generálního štábu, kteří byli uvedeni do funkcí velitelů armádních sborů. Dne 24. listopadu 1909 bylo prezidentem Clementem Armandem Falliérem rozhodnuto, že medailí mohou být dekorování i důstojníci generálního štábu, dále inspektoři armádních sborů. V průběhu Velké války byla dána možnost vyznamenat Vojenskou medailí i malý počet statečných válečných invalidů. Dekretem ze dne 5. května 1950 bylo rozhodnuto, že důstojníci GŠ mohou být medailí vyznamenání jem v případě, že prokáží zcela výjimečné služby národu a dále základní podmínka byla stanovena i ta, že dotyčný musí být nositelem velkokříže Řádu Čestné legie. Tím došlo ke zdůraznění vyjímečnosti této medaile, která je postavena významem na roveň Čestné legie v nejvyšším řádovém stupni. Konečně poslední nařízení ze dne 27.února 1951 z dekorace odstraňuje letopočet 1870.
Záležitosti vojnské medaile podléhají Velkému kancléřství Řádu Čestné legie a nositelé medaile jsou povinni stejnými povinostmi jako nositelé řádu. Každým rokem se rozhoduje o počtu udělení. Počty se různí, ale vždy je určitý počet rezervován pro poddůstojníky v záloze, staré bojovníky, neb tato tradice je ve Francii živá od doby Napoleonovy Gardy. Po skočení 2. světové války byla medaile udělená i příslušníkům odporu (partyzánům), tedy nevojenským osobám. Zpracované návrhy jsou předkládány Velkému kancléřství k posouzení. Medaile může být udělená i posmrtně a to jak v míru tak ve válce, ale dotyčný musel být nejméně šest měsíci před smrtí citován v rozkaze. Vyznamenaný obdrží od Velkého kancléřství dekret o udělení medaile, ale vlastní dekoraci si na své vlastní náklady musí pořídit sám. Více jak jeden milion Vojenských medailí od roku 1870 do dnešních dnů činí medailí rozšířenou a ve Francii je historie medaile, udílení v jednotlivých plucích či obdobích stále studována. K dnešnímu dni však tuto medaili obdrželo jen zhruba 190 maršálu Francie, generálů a vysokých důstojníků. Nositelé medaile se sdružuji v La Sociéte des Médailles militaires,které vzniklo v roce 1904. Sdružení má celonárodní charakter s řadou sekcí.
V roce 1945 byla medaile udělena vznačným vojákům a politikům mezi které se řadí:
Winston Churchil, Franklin D.Roosevelt, gen. Dwight D. Eisenhower britský maršál Motgmomery, jugoslávský prezident J. B. Tito. Medaile byla nabídnuta i představiteli SSSR, který však medaili odmítl s odůvodněním,že zahraniční vyznamenání nepříjímá. V době války z let 1914-1918 obdržel medaili i generál John Pershing (USA)
Autorem výtvarného návrhu je Desiré Albert BARR (6.května 1818-29.prosince 1878)
Dne 27.února 1951 byl vydán poslední čtvrý typ republikánské Vojenské medaile. Po výtvarné stránce se nic nemění. Medaile má průměr 28mm, střední medailon 20mm, trofej 24x19mm. Disk s portrétem bohyně Ceres je zlacený v ploše jemně zrněný. Zásadní rozdíl je v tom, že je nahoře opis: REPUBLIGUE FRANCAISE a v dolní části je vynechán letopočet 1870. Od počátku existence této medaile byly nositelům vypláceny renty ve výši 100 franků. Císař Napoleon rozhodl,že pro výchovu dívek po zemřelých bude zřízen výchovný ústav v zámku Rambouolet. Po výtvarné stránce je medaile krásně vyřešena a práce Barreho se stává vzorem i dalším medailérům a to nejen ve Francii. D.A.Barre se dočkal i pádu druhého císařství a měl možnost přetvořit svoji medaili v republikánském stylu. Zde nahradil portrét císaře hlavou bohyně Ceres a do převýšení místo císařského orla umístil vojenské trofeje a tak až do dnešních dnů můžeme obdivovat tuto slávu Francie.
Zdroje:
F.Antoine: Etude historigue et juridigue des de la Légion d´Honneur et de la Médaille militaire.
CODE de la Légion d´Hohheur et de la Médaille militaire
Václav Měřička: Francouzská vojenská medaile
Archiv: I. Smýkal
Vojenská medaile - Mdaile I.typu jsou velmi vzácné a jejich cena se pohybuje na 1500Euro

Mdaile I.typu jsou velmi vzácné a jejich cena se pohybuje na 1500Euro
Vojenská medaile - Vojenská medaile typ po roce 1870

Vojenská medaile typ po roce 1870
Vojenská medaile - Dtto, rubní strana

Dtto, rubní strana
Vojenská medaile - Miniatura: Vzácný přechodný typ,kde jsou trofeje pevně spojené s medailí

Miniatura: Vzácný přechodný typ,kde jsou trofeje pevně spojené s medailí
Vojenská medaile - dtto, zadní strana

dtto, zadní strana
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-medaile-t8543#301624 Verze : 1

Diskuse

Zdravím, dnes jsme našli na zahradě takovouto medaili jako jsou výše uvedené - viz. přiložené fotografie. Za války zde byli vězněni francouzští vojáci a tímto se to potvrdilo. Zajímalo by mě něco konkrétněji k této medaili.


Děkuji
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-medaile-t8543#399305 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více