Vodní ochranná policie

Wasserschutzpolizei
Na německém území se nacházela řada splavných toků řek a umělých kanálů. Na nich probíhala čilá říční doprava. Na dodržování pořádku na těchto trasách a v přilehlých přístavech dohlížela právě vodní ochranná policie - regulovala dopravu, kontrolovala dodržování předpisů a bojovala s pašeráky.


Když nastoupili nacisté k moci byla vodní policie organizována na zemském principu, ačkoliv již v letech 1919-1931 existovala celoříšská vodní policejní organizace - Reichswasserschutz. Tento stav setrval až do reorganizace, resp. centralizace policejní služby v Německu v roce 1936. V lednu 1937 se pak ministři vnitra a dopravy dohodli na tom, že komplexní výkon policejní služby v říční dopravě bude napříště vykonávat uniformovaná pořádková policie, resp. její složka - tedy vodní ochranná policie. Vodní ochranná policie převzala činnost zemských vodních ochranných policií, stejně jako dalších specializovaných útvarů jako byly rýnská, plavební či přístavní policie.


Když vypukla druhá světová válka, poskytla vodní ochranná policie mužstvo pro námořní pobřežní policii (Marine-Küsten-Polizei), která vykonávala podobnou činnost jako vodní ochranná policie v pobřežních oblastech a v námořních a vojenských přístavech, zatímco WSP měla nadále na starosti vnitrozemské plavební cesty. Příslušníci převelení k MKP spadali pod velení Kriegsmarine. Samotná vodní ochranná policie si zřídila své služebny i v okupovaných oblastech s významnou říční dopravou (Polsko, Rusko, Finsko, Srbsko).Zdroje:
www.germanpolice.org
www.hedram.de/WSP/wspgeschichte.htm
Gordon WILLIAMSON: World War II German Police Units, Osprey Publishing, Oxford, 2006
URL : https://www.valka.cz/Vodni-ochranna-policie-t68276#275124 Verze : 0
Hodnosti Wasserschutzpolizei:


Unterwachtmeister
Rottwachtmeister
Wachtmeister
Oberwachtmeister
Revier-Oberwachtmeister und Zugwachtmeister
Hauptwachtmeister und Oberjunker
Meister
Leutnant
Oberleutnant
Hauptmann
Major
Oberstleutnant
Oberst
Generalmajor der Wasserschutzpolizei


Zdroj: www.uniforminsignia.net
URL : https://www.valka.cz/Vodni-ochranna-policie-t68276#288437 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více