Main Menu
User Menu

Vnitřní státní bezpečnost [1948-1950]

Internal State Security

     
Název:
Name:
Vnitřní státní bezpečnost
Originální název:
Original Name:
Vnitřní státní bezpečnost
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1948
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
23.05.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.12.1948-23.05.1950 Velitelství státní bezpečnosti
Dislokace:
Deployed:
01.12.1948-23.05.1950 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.12.1948-23.05.1950 Závodský, Osvald (0)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:


Poznámka:
Note:
Skupina BAa
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
URL : https://www.valka.cz/Vnitrni-statni-bezpecnost-1948-1950-t89713#335120Verze : 2
MOD
Organizační struktura- velitel skupiny: Osvald Závodský
- zástupce velitele: Ivo Milén


- oddělení BAaS
- sektor I
---- 1. oddělení
---- 2. oddělení
---- 3. oddělení
---- 4. oddělení
---- 5. oddělení
- sektor II
---- 1. oddělení
---- 2. oddělení
---- 3. oddělení
---- 4. oddělení
- sektor III
---- 1. oddělení
---- 2. oddělení
---- 3. oddělení
---- 4. oddělení
- sektor IV
---- 1. oddělení
---- 2. oddělení
---- 3. oddělení
---- 4. oddělení
- sektor V
---- 1. oddělení
---- 2. oddělení
---- 3. oddělení
---- 4. oddělení
struktura k 30. 11. 1948
URL : https://www.valka.cz/Vnitrni-statni-bezpecnost-1948-1950-t89713#335130Verze : 0
MOD
Oddělení BAaS - sekretariát
Součástí oddělení BAaS byl instruktážní referát (šstržm. Moučka), cenzura, dopravní, osobní a sociální referát, kádrový referát, agenturní centrála, správa budov a technický referát.
URL : https://www.valka.cz/Vnitrni-statni-bezpecnost-1948-1950-t89713#335172Verze : 1
MOD
Sektor I - obranné zpravodajství
Sektor I měl v působnosti obranné zpravodajství (OZ) čili ochranu před působením zpravodajských služeb cizích států. Tvořilo ho pět oddělení, která se pak dále členila na jednotlivé referáty, a to především podle teritoriálního klíče. Vedoucím sektoru byl Vladimír Šmolka.
1. oddělení bylo oddělením studijním a jeho vedoucím byl poručík Vlastislav Kroupa.
2. oddělení tvořil referát 12 (Německo), referát 13 (Rakousko), referát 28 (CIC) a referát 29 (USA). Vedoucím oddělení byl Emil Barták.
3. oddělení tvořil referát 25 (Řecko, Egypt, Čína), referát 26 (Turecko, Írán, Izrael a ostatní země Středního východu) a referát 30 (Anglie). Funkce vedoucího byla neobsazená.
4. oddělení tvořil referát 14 (Francie), referát 15 (Itálie), referát 16 (Benelux), referát 17 (Jižní Amerika a Španělsko), referát 31 (Švýcarsko), referát 32 (Švédsko) a referát 33 (Dánsko, Norsko, Island). Vedoucím oddělení byl Kamil Pixa.
5. oddělení tvořil referát 18 (Polsko), referát 19 (Ukrajina a řeckokatolická církev), referát 20 (sovětští příslušníci a volynští Češi), referát 21 (Maďarsko), referát 23 (Bulharsko) a referát 24 (Rumunsko). Vedoucím oddělení byl major Jaroslav Janoušek.
URL : https://www.valka.cz/Vnitrni-statni-bezpecnost-1948-1950-t89713#335179Verze : 1
MOD
Sektor II - politické zpravodajství
Sektor II měl v působnosti politické zpravodajství (PZ) čili kontrarozvědnou činnost vůči vlastnímu obyvatelstvu. Tvořila ho čtyři oddělení, která se pak dále členila na jednotlivé referáty. Vedoucím sektoru byl Ladislav Zelenka, jeho zástupcem Roman Stehlík.
1. oddělení bylo oddělením studijním a jeho vedoucím byl Vladimír Říha.
2. oddělení tvořily referáty 61 až 64 (ilegální organizace, letáky, zpravodajství, ilegální přechody, teroristé, pučisté a partyzáni, zahraniční emigrace, Prchalova armáda). Vedoucím oddělení byl kapitán Miroslav Pich-Tůma.
3. oddělení tvořil referát 52 (školství), referát 54 (tělovýchova a sport), referát 55 (spolky a společenské organizace), referát 56 (centrální úřady a ochrana ústavních činitelů) a referát 59 (Bezpečnost). Vedoucím oddělení byl Josef Čech. Dodejme, že v případě referátu 56 se jednalo o ochranu kontrarozvědnou, fyzickou ochranu ústavních činitelů zajišťoval samostatný sektor BAo, který nebyl součástí skupiny BAa, ale přímo odboru BA.
4. oddělení tvořil referát 43 (tzv. bývalí lidé), referát 45 (sociální demokraté a trockisté), referát 47 (lidovci), referát 48 (národní socialisté) a referát 50 (církve). Vedoucím oddělení byl Karel Filka.
URL : https://www.valka.cz/Vnitrni-statni-bezpecnost-1948-1950-t89713#335190Verze : 1
MOD
Sektor III - hospodářské zpravodajství
Sektor III měl v působnosti hospodářské zpravodajství (HZ) čili kontrarozvědnou ochranu hospodářství. Tvořila ho čtyři oddělení, která se pak dále členila na jednotlivé referáty. Vedoucím sektoru byl Miroslav Staněk.
1. oddělení bylo oddělením studijním.
2. oddělení bylo tvořeno referáty 67-100 (ochrana jednotlivých hospodářských odvětví). Funkce vedoucího nebyla obsazená.
3. oddělení mělo být tvořeno referáty 67-100a (obrana jednotlivých hospodářských odvětví). Nacházelo se ve stadiu realizace. Funkce vedoucího nebyla obsazená.
4. oddělení tvořil referát 66 (právní). Vedoucím byl dr. Vladimír Dlabal.
URL : https://www.valka.cz/Vnitrni-statni-bezpecnost-1948-1950-t89713#335196Verze : 1
MOD
Sektor IV - výkon
Sektor IV tvořila čtyři oddělení. Vedoucím sektoru byl Josef Plechatý, jeho zástupcem Emil Orovan.
1. oddělení mělo v působnosti zjišťování čili identifikaci sledovaných osob. Vedoucím oddělení byl Vojtěch Kozel.
2. oddělení mělo v působnosti sledování. Funkce vedoucího nebyla obsazena.
3. oddělení bylo oddělením výpadovým. Tento útvar prováděl zatýkání osob. Funkce vedoucího nebyla obsazena.
4. oddělení střežilo zastupitelské úřady. Funkce vedoucího nebyla obsazena.
URL : https://www.valka.cz/Vnitrni-statni-bezpecnost-1948-1950-t89713#335200Verze : 1
MOD
Sektor V - realizace
Sektor V tvořila čtyři oddělení. Vedoucím sektoru byl dr. Lubomír Kroček.
1. oddělení provádělo vyšetřování v oblasti OZ. Vedoucím oddělení byl dr. Jan Hromádka.
2. oddělení provádělo vyšetřování v oblasti PZ. Vedoucím oddělení byl Papoušek.
3. oddělení provádělo vyšetřování v oblasti HZ. Funkce vedoucího oddělení nebyla obsazena.
4. oddělení provádělo dohled nad realizací, státobezpečnostní dohled nad věznicemi a znalecké posudky. Funkce vedoucího oddělení nebyla obsazena.


Je třeba podotknout, že vyšetřování se jako samostatná součást StB v této době teprve zvolna konstituovala. Tento proces nabral na rychlosti hlavně na počátku padesátých let, kdy se vyšetřování, které bylo pod silným vlivem sovětských poradců a plné nezkušených a nekompetentních příslušníků, stalo svébytným a velmi autonomním prvkem v rámci StB.
URL : https://www.valka.cz/Vnitrni-statni-bezpecnost-1948-1950-t89713#335202Verze : 1
MOD