Main Menu
User Menu

Vnitřní správa MV [1953-1962]

Vnitřní správa ministerstva vnitra převzala působnost Sekretariátu ministra národní bezpečnosti.


Po zrušení VS MV převzal její působnost Sekretariát ministra vnitra.
URL : https://www.valka.cz/Vnitrni-sprava-MV-1953-1962-t81256#309575Verze : 0
MOD
Zdroj:


Prozatímní inventář k archivnímu fondu A 6/1, A 6/2 - Organizační a vnitřní správa FMV, I. díl a II. díl - právní odbor, Archiv bezpečnostních složek, Praha 2008
(respektive: Inventář k archivnímu fondu Organizační a vnitřní správa federálního ministerstva vnitra, Statisticko evidenční odbor federálního ministerstva vnitra, Praha 1978)
URL : https://www.valka.cz/Vnitrni-sprava-MV-1953-1962-t81256#309582Verze : 0
MOD