Visla

Wisła
     
Název:
Name:
Visla Wisla
Originální název:
Original Name:
Wisła
Další názvy:
Other Names:
Vizla (1223) lat.
Weichsel O.S. (1941-1945) /
Hohenweichsel (1945) /
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
- -
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°38'50.00"N 18°52'03.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Centrum (nr 1)
Obłaziec (nr 2)
Jawornik (nr 3)
Głębce (nr 4)
Malinka (nr 5)
Czarne (nr 6)
Nowa Osada (nr 7)
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1223
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Krčma (hostinec, karczma) z roku 1794 (muzeum)
Enklawa starego budownictwa drewnianego
Jonidła chałupa góralska
Kostel evangelicko-augsburský Apoštolů Petra a Pavla (Kościół Ewangelicko-Augsburski Apostołów Piotra i Pawła)
Stará evangelická škola
Evangelická plebánie
Lovecký zámeček Habsburků
Zamek Prezydenta na Zadnim Groniu
Kostelní věž z 16. století při kostele Nalezení Svatého Kříže (kościel pw. Znalezienia Krzyża Świętego)
Hotel Piast
Katolický kostel
Dřevěné vily z počátku 20. století
Muzea:
Museums:
Beskydské muzeum Andřeje Podźorského (Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego) -
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:

Zdroj:
pl.wikipedia.org
Poznámka:
Note:
Na katastru obce pramení řeka Visla. -
Zdroje:
Sources:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a_(miasto)
URL : https://www.valka.cz/Visla-t188032#546455 Verze : 2
Kostel evangelicko-augsburský Apoštolů Petra a Pavla (Kościół Ewangelicko-Augsburski Apostołów Piotra i Pawła)


Parafiální kostel evangelicko-augsburský Apoštolů Petra a Pavla se nachází na ulici 1. Maja 49, v centru města Visly.


Na místě současného kostela dříve stával dřevěný kostel (či modlitebna). V době kdy byl viselským pastorem Michał Kupferschmid došlo k výstavbě kostelu dle projektu Edwarda Koerbera. Jednalo se o klasicistní trojnavovou budovu, v této době neměla věž ani zvony, čemuž v té době bránil Toleranční patent, nicméně bez tohoto patentu by tato stavba nebyla vůbec možná. Vysvěcení proběhlo dne 29. června 1838 knězem seniorem J. Schimkem a superintendantem knězem J. K. Lumnitzerem. Poté, co byl roku 1861 vydán Patent Protestantský, narovnávající práva protestantů a katolíků byla postavena věž. K výstavbě se přistoupilo v letech 1862 at 1863 kdy byla svatyně prodloužena o frontový (čelní) blok s třípatrovou věží o výšce 45 m.
Vnitřní prostor je oproti katolickým kostelům dosti strohý, k vidění jsou pro protestantské kostely typické patrové empory. Dominující barvou je bílá. I proto je velice nápadný oltář s vitráží, která představuje patrony svatyně tj. apoštoly Petra a Pavla. Vitráž pochází až z roku 1932, je dílem Krakowskiego Zakładu Witrażów, Oszkleń i Mozaiki „S.G. Żeleński″. Projekt vitráže je dílem Adama Ciompy.


Zdroj:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Visla-t188032#546456 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více