Vinohrady

Hl. m. Praha
     
Název:
Name:
Vinohrady Vinohrady
Originální název:
Original Name:
Vinohrady
Další názvy:
Other Names:
Viničné Hory - 1788
Královské Vinohrady - 1867
Königliche Weinberge
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Praha Prague
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°04'30.00"N 14°27'05.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1788
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kaple sv. rodiny
Kaple Sv. Václava
Husův sbor
Kostel sv. Ludmily
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
Budova Českého rozhlasu (Československého rozhlasu)
Hlavní nádraží (Císaře Františka Josefa I., Wilsonovo, Hlavní nádraží, Wilsonovo)
Národní dům na Vinohradech
Vinohradská sokolovna
Vinohradská tržnice
Vodárenská věž
Nuselské schody
Smetanovo divadlo
Divadlo na Vinohradech
Dvojdům bratří Čapků
Gröbova vila (Villa Gröbe, „Grébovka“)
Kotěrova vila
Laichterův dům
Schnirchův dům
Šalounova vila
Vila Osvěta (zde se narodil Jan Masaryk)
Muzea:
Museums:
- -
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:

Zdroj:
commons.wikimedia.org
Znak:
Coat of Arms:

Zdroj:
commons.wikimedia.org
Poznámka:
Note:
V letech 1879 až 1922 samostatné město, před připojením k Velké Praze roku 1922 byly Královské Vinohrady 4. největším městem v Čechách, na Moravě a ve Slezsku po Praze, Brně a Moravské Ostravě a zároveň 5. největším městem tehdejší Republiky Československé.
Město bylo okresním městem vinohradského okresu (královevinohradského?), který byl zrušen po připojení Královských Vinohrad k Velké Praze.
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vinohrady_(Praha)
URL : https://www.valka.cz/Vinohrady-t187138#544882 Verze : 1
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně


Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, který se nachází na náměstí Jiřího z Poděbrad, vznikl s ohledem na rostoucí počet katolíků v tehdy ještě samostatných Královských Vinohradech. Pozemek pro kostel věnovalo město, dále byl založen spolek pro jeho výstavbu (jednatelem byl Alexandr Titl) a konečně bylo přistoupeno k vypsání soutěže roku 1919. Nakonec vyhrál projekt slovinského architekta Josipa Plečnika, který se hlavně podílel na rekonstrukci a přestavbě Pražského hradu. Celé dílo je insirováno středomořskými vzory a sama budova je řešena dosti originálně. K samotné stavbě došlo v letech 1928 až 1932.
Samotný kostel je obdélného půdorysu o rozměrech 38 x 26 m. Dominantou je věž, ani ne tak svou výškou 42 m, ale tím, že tato hranolovitá zvonice zabírá plnou šíři svatostánku. Zde se pak nachází obrovské okno o průměru 7,6 m. Uprostřed je věž zastřešena bání s křížem, která je vysoká 3 m. Zvonice má 6 zvonů. Vstupní průčelí má tři zvýrazněné portály. Celá budova je pak dekorativně řešena.
K vysvěcení kardinálem Karlem Kašparem došlo 8. května 1932. Roku 2010 byl kostel zařazen mezi národní kulturní památky. Od roku 2014 pak Česká i Slovinská republika usilují o zařazení mezi památky UNESCO.


Zdroje:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=1624
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vinohrady-t187138#544885 Verze : 2
Hlavní nádraží (Praha hl. n., Wilsonovo nádraží, Císaře Františka Josefa I.)


Samotná budova nádraží sestává z několika částí. Nová odbavovací budova se nachází na Novém Městě, kdežto stará Fantova budova se známou Fantovou kavárnou, spolu s halou nad kolejištěm, patří ke kulturním památkám a nachází se na Vinohradech.


Zdroje:
cs.wikipedia.org


EDIT ADMIN : fotka mizerna, smazal jsem
URL : https://www.valka.cz/Vinohrady-t187138#544949 Verze : 3
Smetanovo divadlo (Státní opera Praha, Divadlo 5. května,Německá opera (Deutsches Opernhaus), Nové německé divadlo (Neues deutsches Theater))


Nové německé divadlo (Neues deutsches Theater) vzniklo jako odpověď pražské německé menšiny na výstavbu a otevření Národního divadla. Do mnichovské krize bylo centrem německé demokratické opozice, avšak kvůli nedostatku diváků bylo rozhodnuto o ukončení činnosti a divadlo měl koupit stát. Nicméně do toho přišel 15. březen 1939 a z divadla se stala Německá opera (Deutsches Opernhaus). Stalo se jedním se symbolů německé vlády u nás a dokonce se dostalo do známkové tvorby německé Říšské pošty. Po osvobození zde záhy vzniklo Divadlo 5. května, to se zaměřilo hlavně na avantgardu. Nicméně různými nicméně vedení Národního divadla nelibě neslo jeho popularitu a tak bylo usnesením vlády toto divadlo přičleněno k Národnímu jako 3. scéna. Rovněž bylo přejmenováno na Smetanovo divadlo. Po roce 1989 se jako Státní opera Praha osamostanilo.


Zdroje:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vinohrady-t187138#544951 Verze : 0
Kostel sv. Ludmily
Vinohrady - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Vinohrady-t187138#595717 Verze : 0
Divadlo Na Vinohradech
Vinohrady - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Vinohrady-t187138#595718 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více