Main Menu
User Menu

Vietnamská medaile

Vietnam Medal

     
Název:
Name:
Vietnamská medaile
Název v originále:
Original Name:
Australan and New Zealand Service Medal (Vietnam 1964-1973)
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1965
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
E.C.Joslin: Britisch Orders Decorations (Spink end Son Ltd)
Donaldd Hall: Britisch Orders, Decorations and Medal.
URL : https://www.valka.cz/Vietnamska-medaile-t40357#409951Verze : 1
     
Název:
Name:
Vietnamská medaile
Název v originále:
Original Name:
Vietnam Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1965
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile se stuhou
Klenot:
Badge:
Na aversu medaile je zobrazeno korunované poprsí královny Alžběty II. zprava. Okolo portrétu královny je rozložený nápis:

ELIZABETH II. DEI GRATIA REGINA F. D.

Revers medaile je jednoduchý a poněkud záhadný. Postava by měla symbolizovat bojovníka, stojící mezi dvěmi světy.
Nad hlavou bojovníka je nápis: V I E T N A M.


Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
E.C.Joslin: Britisch Orders Decorations (Spink end Son Ltd)
Donaldd Hall: Britisch Orders, Decorations and Medal.

URL : https://www.valka.cz/Vietnamska-medaile-t40357#409954Verze : 2
Vietnam Medal


Datum vzniku : 1968


Navrženo britskou Královnou a schváleno tehdejším ministerským předsedou, Sirem Johnem Gortonem.


Udělována jako ocenění příslušníků Australských ozbrojených sil a akreditovaných dobročinných organizací, kteří sloužili v Jižním Vietnamu v době války mezi 29.3.1964 a 27.1.1973.


Toto jsou kritéria pro udělení medaile :


- 28 dní na palubě lodi ve Vietnamských pobřeních vodách
- Jeden a více dné u jednotek dislokovaných na pevnině
- Jeden bojový let nad Vietnamskou pevninou či pobřeními vodami
- Oficiální návštěva delší než 30 dní
URL : https://www.valka.cz/Vietnamska-medaile-t40357#154576Verze : 0
Australan and New Zealand Service Medal (Vietnam 1964-1973).


Tato medaile byla založená na královnin pokyn v roce 1965 (jiné prameny uvádějí červen 1968). Byla určená jako viditelné a nositelné vyznamenání vojenského kontingentu australských a novozélandských jednotek, které působili a bojovali ve Vietnamu po 28.05.1964.


Kvalifikační předpoklady pro udělení této medaile jsou uvedeny v úvodní části článku.


Na aversu medaile je zobrazeno korunované poprsí královny Alžběty II. zprava. Okolo portrétu královny je rozložený nápis:


ELIZABETH II. DEI GRATIA REGINA F. D.


Revers medaile je jednoduchý a poněkud záhadný. Postava by měla symbolizovat bojovníka, stojící mezi dvěmi světy.
Nad hlavou bojovníka je nápis: V I E T N A M.


Stuha je složená tak, aby charakterizovala tři druhy vojska, nasazeného na bojišti ve Vietnamu, (letectvo, pozemní jednotky a jednotky námořnictva). Hlavním prvkem na této stuze jsou však národní barvy Jižního Vietnamu.


Tato zajímavá medaile je vlastně první samostatnou dekoraci. Medaile byla určená jednak pro vojáky Australského kontingentu, ale také pro vojáky Nového Zélandu. Liší se jen většími písmeny v opise. Celkem bylo oficielně uděleno 18 000 těchto medailí pro "Australany" a dalších 4000 medailí pro vojáky Nového Zélandu. Medaile se nikdy nedoplňovala žádnou kovovou sponou.


Literatura:
E.C.Joslin: Britisch Orders Decorations (Spink end Son Ltd)
Donaldd Hall: Britisch Orders, Decorations and Medal.


Obrázek převzatý z prodejního katalogu SPINKUpravil - 25.07.2009 - slimo
URL : https://www.valka.cz/Vietnamska-medaile-t40357#320661Verze : 0
Název
Name
Vietnamská medaile
Vietnam Medal
Vietnam Medal
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Vietnamska-medaile-t40357#657117Verze : 0
MOD