Main Menu
User Menu
Reklama

Viest, Rudolf

     
Příjmení:
Surname:
Viest
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Viest
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:

Hodnost:
Rank:
armádní generál in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.09.1890 Revúca /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1945 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
od 7.10.1944 veliteľ 1. čs. armády na
Slovensku
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Od 22.8.1944 bol členom delegácie londýnskej čs. vlády na rokovaní v Moskve. Tam ho zastihla správa o vypuknutí SNP. Na návrh ministra národnej obrany zo 6.9.1944 ho prezident E. Beneš 19.9.1944 menoval za vel. 1. čs. armády, velenie prevzal 7.10.1944.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Viest-Rudolf-t1861#366638Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Viest
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Viest
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1905-DD.06.1909 Královská obchodní akademie, Budapest
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1911-DD.02.1912 Škola jednoročních dobrovolníků, Graz
DD.09.1920-DD.02.1922 Kurs pro výchovu důstojníků generálního štábu, Praha
DD.11.1922-DD.10.1923 Válečná škola, Praha
DD.01.1931-DD.09.1931 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1912 kadet rakousko-uherské branné moci
11.11.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
21.04.1916 podporučík srbské armády
01.02.1917 podporučík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
25.09.1918 kapitán legií
01.05.1919 major legií
15.07.1920 major pěchoty
30.12.1922 podplukovník pěchoty
01.09.1923 podplukovník generálního štábu
04.05.1928 plukovník generálního štábu
13.07.1933 brigádní generál
22.01.1938 divisní generál
01.04.1939 generál 1. triedy slovenské branné moci
28.05.1942 odebrána generálská hodnost slovenské branné moci
05.11.1947 armádní generál in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.07.1923-00.10.1924 Náčelník štábu : 2. divise
DD.12.1929-DD.09.1931 Velitel : Pěší pluk 23
00.12.1931-13.07.1933 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
13.07.1933-DD.10.1934 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
31.10.1934-15.10.1935 Velitel : 8. pěší brigáda
15.10.1935-30.09.1936 Velitel : 1. divise
27.09.1938-05.10.1938 Velitel : Velitelství VI. sboru
15.01.1940-13.06.1940 Velitel : 1. československá divise
07.10.1944-28.10.1944 Velitel : 1. československá armáda na Slovensku

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1911-DD.11.1911 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 7, Klagenfurt
DD.11.1911-DD.02.1912 vojenské studium, Graz
DD.02.1912-DD.10.1912 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 7, Klagenfurt
DD.08.1914-DD.11.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 5, východoevropské válčiště
25.11.1914-25.11.1914 zajetí na východoevropském válčišti
DD.11.1914-DD.05.1916 ruské zajatecké tábory
DD.05.1916-DD.09.1916 velitel pěší čety 1. srbského dobrovolnického pluku, východoevropské válčiště
DD.09.1916-DD.12.1916 nemocniční ošetřování po zranění
DD.12.1916-DD.02.1917 velitel pěší roty 1. srbského dobrovolnického pluku, východoevropské válčiště
DD.MM.1917-DD.MM.1917 převeden k československým vojenským jednotkám
DD.07.1917-DD.09.1917 velitel pěší čety 6. československého střeleckého pluku
DD.09.1917-DD.05.1918 velitel pěší čety 7. československého střeleckého pluku, Běrezaň a přesun
DD.05.1918-DD.04.1919 velitel pěší roty 7. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.04.1919-DD.07.1919 velitel Československého výchovného tábora pro Slováky, Irkutsk
DD.07.1919-DD.08.1919 velitel praporu 12. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.08.1919-DD.07.1920 zástupce velitele 12. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
DD.07.1920-DD.09.1920 repatriační dovolená
DD.09.1920-DD.02.1922 vojenské studium, Praha
DD.02.1922-DD.11.1922 vojenský přidělenec, Budapest
DD.11.1922-DD.10.1923 vojenské studium, Praha
DD.10.1923-DD.09.1924 náčelník štábu 2. divise, Plzeň
DD.09.1924-DD.11.1925 podnáčelník štábu Zemského vojenského velitelství pro Slovensko, Bratislava
DD.11.1925-DD.12.1929 vojenský přidělenec, Warszawa
DD.12.1929-DD.01.1931 velitel Pěšího pluku 23, Trnava
DD.01.1931-DD.09.1931 vojenské studium, Praha
DD.09.1931-DD.10.1934 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Bratislavě
DD.10.1934-DD.10.1935 velitel 8. pěší brigády, Vysoké Mýto
DD.10.1935-DD.09.1936 velitel 1. divise, Praha
DD.09.1936-DD.11.1937 zástupce velitele I. sboru, Praha
DD.11.1937-DD.09.1938 zástupce velitele VI. sboru, Košice
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel VI. sboru, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.03.1939 člen československo-maďarské delimitační komise, Budapest
DD.03.1939-DD.08.1939 inspektor Gererálného inšpektorátu brannej moci, Bratislava
10.08.1939-10.08.1939 odchod do exilu
DD.09.1939-DD.11.1939 zástupce přednosty Československé vojenské kanceláře, Paris
DD.11.1939-DD.01.1940 zástupce přednosty Československé vojenské správy, Paris
DD.01.1940-DD.06.1940 velitel 1. československé divise, Agde
DD.06.1940-DD.07.1940 zástupce přednosty Československé vojenské správy, Paris a London
DD.07.1940-DD.05.1942 státní tajemník Ministerstva národní obrany v exilu, London
DD.05.1942-DD.08.1944 státní ministr Ministerstva národní obrany v exilu, London
DD.08.1944-DD.10.1944 zástupce vládního delegáta pro osvobozené území, středoevropské válčiště
DD.10.1944-DD.11.1944 velitel 1. armády, středoevropské válčiště
03.11.1944-03.11.1944 zajat na středoevropském válčišti
DD.11.1944-DD.04.1945 německé zajetí
DD.04.1945-DD.MM.RRRR nezvěstný
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1916

Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святой Анны 3 степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1916

Medaile za chrabrost Miloše Obiliče zlatá
Bravery Medal Milosh Obilic Golden
Mедаља за храброст Милош Обилић Златна
-

DD.MM.1919

Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святой Анны 3 степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1919

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Vojenský kříž
Military Cross
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1922

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1922

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1923

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal for War 1914-1918
Spomenica rata 1914-1918
-

DD.MM.1927

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1928

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal for War 1914-1918
Spomenica rata 1914-1918
-

DD.MM.1929

Řád Jugoslávské koruny 4. třída
Order of Yugoslav Crown 4th Class
Orden Jugoslavenske krune 4 stepen
-

DD.MM.1930

Řád polského znovuzrození - komandér [1921]
Order of Polonia Restituta - Commander
Order Odrodzenia Polski - Krzyż Komandorski
-

DD.MM.1940

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1941

Řád Britského Impéria 3. třída (CBE)
Order of British Empire 3rd Class (CBE)
-

DD.MM.1941

Válečný kříž 1939-1945
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1941

Řád polského znovuzrození - komandér s hvězdou [1921]
Order of Polonia Restituta - Commander with Star
Order Odrodzenia Polski - Krzyż Komandorski z Gwiazdą
-

DD.MM.1942

Řád Jugoslávské koruny 2. třída
Order of Yugoslav Crown 2nd Class
Orden Jugoslavenske krune 2 stepen
-

DD.MM.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

DD.MM.1944

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1945

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
in memoriam

DD.MM.1945

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
in memoriam

DD.MM.1947

Odznak Československého partyzána
Decoration of Czechoslovak Partisan
in memoriam

DD.MM.1947

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
in memoriam

DD.MM.1948

Bachmačská pamětní medaile
Commemorative medal of Battle of Bachmach
in memoriam

DD.MM.1969

Řád rudé zástavy
Order of Red Banner
in memoriam

08.05.1991

Řád Milana Rastislava Štefánika, 3. třída
Order of Milan Rastislau Stefanik, 3rd Class
in memoriam

30.08.1995

Řád Ľudovíta Štúra I. třídy
Order of Ludovit Stur 1st Class
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
in memoriam

DD.MM.2008

Kříž obrany státu ministra obrany České republiky
State Defence Cross of the defence minister of the Czech republic
in memoriam

29.08.2018

Děkovní medaile prezidenta
Grateful Medal of President
Ďakovná medaila prezidenta
-

Poznámka:
Note:
2. 11. 1944 generáli Viest a Golian spolu so skupinou vojakov sa dostali do Pohronského Bukovca. V tejto obci boli povstaleckí generáli na druhý deň – 3. 11. 1944 – zajatí. Oboch eskortovali do Banskej Bystrice, neskôr do Bratislavy. Odtiaľ ich 10. 11. 1944 previezli do Viedne a ešte v ten istý deň do Berlína. Okolnosti ich smrti dodnes neboli objasnené.
03.09.2007-DD.MM.RRRR po generálovi Viestovi udelený čestný názov 2. mechanizovanej brigády
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
https://www.prezident.sk/page/vyznamenania/
URL : https://www.valka.cz/Viest-Rudolf-t1861#375534Verze : 1
MOD
Armádní generál in memoriam Rudolf Viest

(24.9.1890 Revúca - 1945?)

Rudolf Viest na narodil 24. septembra 1890 v Revúcej.

Revúca bola mestom, kde bolo roku 1862 založené prvé slovenské gymnázium a od tohoto obdobia žila čulým národným životom. Viestova rodina patrila k tým, ktoré mali veľký podiel na pestovaní národnej kultúry a slovenského národného povedomia i v čase silnej maďarizácie.

Keďže sa životné podmienky Viestovcov po smrti otca výrazne zhoršili, neskôr sa celá rodina presťahovala do Budapešti, kde vyštudoval Rudolfov brat Ivan a kde mal isté kontakty. Bola to jediná možnosť ako zabezpečiť štúdium aj pre ostatných.

Rudolf Viest dostal do Budapešti, kde vyštudoval Vyššiu priemyselnú školu a po krátkom zamestnaní bol ako dobrovoľník povolaný 1. októbra 1911 do jednoročnej vojenskej služby, ktorú si odslúžil u 7. pešieho pluku v Štyrskom Hradci.

1. augusta 1914, po vyhlásení všeobecnej mobilizácie, nastúpil na výkon vojenskej služby u 5. pešieho pluku a ako veliteľ čaty odišiel s ním na front. Dňa 24. novembra 1914 bol ako vojak rakúsko-uhorskej armády zajatý v Krakove a v auguste 1915 sa ihneď po zotavení prihlásil do srbskej armády bojovať na front. V tejto súvislosti osobitnú kapitolu v jeho živote znamenalo formovanie československých vojenských jednotiek v Rusku, kam bol neskôr na vlastnú žiadosť preložený. Sám sa podieľal spolu s ostatnými na organizácii čs. vojska v Rusku. V roku 1920 sa po rôznych útrapách vracia späť do vlasti.

Formujúca sa ČSR znamenala ďalší zlom v jeho živote. Dňa 1. januára 1921 bol prijatý do československej armády ako dôstojník z povolania. V armáde pôsobil ako dôstojník a neskôr zastával v generálnom štábe významné funkcie.

Mobilizácia v septembri 1938 zastihla gen. Viesta v Košiciach, kde bol od 1. decembra 1937 zástupcom veliteľa VI. zboru. Správa o mníchovskom diktáte ho zastihla 30. septembra 1938, keď na základe rozkazu sa presunul cez České Budějovice do Soběslavi, kde bolo neskôr určené veliteľstvo jeho zboru. Už vtedy sám pochopil, že politická situácia v Európe nie je dobrá a tiež to, že pre hitlerovské Nemecko je Mníchov a Československo iba začiatkom rozsiahlejšej agresie vedúcej k vojne.

Po týchto neradostných mesiacoch bolo pre generála Viesta vyhlásenie samostatného Slovenského štátu v roku 1939 ďalším ťažkým úderom. Ešte pred zasadnutím Slovenského snemu 14. marca 1939, spolu s Jankom Jesenským, Jozefom Gregorom Tajovským a ďalšími československými legionármi, vypracoval pre snem memorandum, v ktorom protestoval proti spôsobu vyhlásenia samostatného štátu hoci vedel, že vývoj už nebude môcť ďalej ovplyvniť.

Neskôr bol menovaný do funkcie generálneho inšpektora slovenskej armády priamo na MNO, hoci vedel, že to bude funkcia iba formálna. Hneď po rozbití Československej republiky sa pripravoval na odchod do zahraničia, kde sa hodlal aktívne zapojiť do odboja. Koncom augusta 1939 odišiel na služobnú cestu do Maďarska, z ktorej sa už nevrátil a cez Juhosláviu sa dostal do Francúzska.

Neskôr, hoci ho Vojenský súd v Bratislave odsúdil na trest smrti za dezerciu, podieľal sa osobne na formovaní čs. vojenských jednotiek vo Francúzsku. Po porážke Francúzska boli naše jednotky postupne presunuté do Veľkej Británie a v Londýne sa Viest kontaktoval s dr. Benešom. Neskôr bola čs. vláda uznaná za regulérnu súčasť odbojových akcií. Udalosť, ktorá k tomu výraznou mierou prispela, bolo napadnutie ZSSR Nemeckom v júni 1941. Krátko potom Veľká Británia prišla s ponukou vytvorenia štátov širokej protifašistickej koalície, čo urýchlilo ako jediný možný variant boja proti fašizmu aj uznanie čs. vlády na čele s dr. Benešom. Od tohoto okamihu mohol opäť Beneš vykonávať funkciu prezidenta. Za takejto situácie sa podieľal Viest na organizovaní jednotiek vo Veľkej Británii. Podrobne pritom sledoval situáciu na frontoch 2. svetovej vojny a písal si vlastný denník o týchto udalostiach.

Začiatok Slovenského národného povstania ho zastihol v Moskve, kam v druhej polovici augusta 1944 odletel z Londýna s československou vládnou delegáciou. Po utvorení 1. československej armády na Slovensku bol na základe rozhodnutia prezidenta Beneša a na návrh ministra národnej obrany zo 6.s eptembra 1944 menovaný za jej veliteľa. Na povstaleckom území vyvíjal nadmernú aktivitu pre to, aby zastavil postup nepriateľských jednotiek do vlasti, ale situácia sa nevyvíjala priaznivo. Po obsadení Banskej Bystrice nemeckými jednotkami 27. októbra 1944 sa povstalecké velenie stiahlo na Donovaly. Prechod cez úbočia horských masívov a zákutí nebol ľahký. Nakoniec Viest spolu s Golianom prišli po preskúmaní situácie dňa 2. novembra 1944 do obce Pohronský Bukovec, kde si chceli oddýchnuť. Vtedy ešte netušili, že celú oblasť mali Nemci dopredu dobre zmapovanú a dokonale obkľúčenú.

Dňa 3. novembra 1944 ich zajali nemecké jednotky a odviedli z dediny najprv do Banskej Bystrice a potom do Bratislavy, kde ich osobne vypočúval vrchný veliteľ nemeckých okupačných jednotiek na Slovensku gruppenführer SS H. Höffle. I v týchto ťažkých situáciach sa chovali obidvaja generáli statočne. Pri výsluchoch často opakovali, že veria v porážku fašizmu. Neskôr boli prevezení do Berlína na Hlavný ríšsky úrad pre bezpečnosť a krátko na to odsúdení na trest smrti. Miesto ich likvidácie nie je doteraz známe.


(Nadpis upravil RoBoT)
URL : https://www.valka.cz/Viest-Rudolf-t1861#6990Verze : 3
gen. Rudolf Viest a jeho pamätná tabuľa v Košiciach na Námestí Maratónu mieru č.1 s textom: "TU PÔSOBIL DO ROKU 1938 VELITEĽ I. ČSL. ARMÁDY, HRDINA SNP, ARM. GEN. RUDOLF VIEST, UMUČENÝ NEMECKÝMI FAŠISTAMI ROKU 1944." Autor: akad. sochár Fraňo Gibala
URL : https://www.valka.cz/Viest-Rudolf-t1861#76009Verze : 0
za mozne misto umrti tohoto generala se uvadi koncentracni tabor Flossenburg, ale ani v jednom pripade nejsou citovany verohodne zdroje.
URL : https://www.valka.cz/Viest-Rudolf-t1861#375535Verze : 0
MOD
Busta Rudolfa Viesta na Námestí slobody v jeho rodisku, Revúcej

Zdroj: vlastné foto
URL : https://www.valka.cz/Viest-Rudolf-t1861#432570Verze : 1
MOD