Main Menu
User Menu

Vězeňská služba České republiky - Medaile Za statečnost

Vězeňská služba České republiky - Medaile Za statečnost

     
Název:
Name:
Vězeňská služba České republiky - Medaile Za statečnost
Název v originále:
Original Name:
Vězeňská služba České republiky - Medaile Za statečnost
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.2004
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
jeden stupeň
Poznámka:
Note:
Nadřízený orgán Vězeňské služby je Ministerstvo spravedlnosti ČR
Zdroje:
Sources:
https://www.vscr.cz/


Předpis č. 433/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení
URL : https://www.valka.cz/Vezenska-sluzba-Ceske-republiky-Medaile-Za-statecnost-t162449#493223Verze : 0
     
Název:
Name:
Vězeňská služba České republiky - Medaile Za statečnost
Název v originále:
Original Name:
Vězeňská služba České republiky - Medaile Za statečnost
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.2004
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile + stužka
Klenot:
Badge:
Medaile „Za statečnost“ je zhotovena z pozlacené tombakové slitiny, má tvar pravidelného osmiúhelníku s hroty o průměru vnitřní opsané kružnice 33 mm a tloušťku 3 mm. Na lícové straně je v horní polovině po obvodu medaile umístěn nápis (písmena patkami dovnitř) začínající vlevo „ZA STATEČNOST“. Uprostřed medailové plochy je umístěn meč a váhy. V dolní polovině jsou vyobrazeny lipové ratolesti. Na rubové straně medaile jsou uprostřed vyobrazeny meč a váhy, v horní polovině po obvodu medaile je umístěn nápis (písmena patkami dovnitř) začínající vlevo „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY“ a v dolní polovině medailové plochy po obvodu jsou vyobrazeny lipové ratolesti. Medaile je pohyblivým průvlečným závěsem ve tvaru lipových ratolestí připevněna ke zdvojené stuze široké 38 mm a dlouhé 50 mm, která má svislé pruhy v pořadí barev fialová, zlatá, červená, zlatá, fialová v poměru 7 : 10 : 4 : 10 : 7 mm
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.vscr.cz/


Předpis č. 433/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení
URL : https://www.valka.cz/Vezenska-sluzba-Ceske-republiky-Medaile-Za-statecnost-t162449#493224Verze : 0

Vězeňská služba České republiky - Medaile Za statečnost


ORIGINÁLNÍ ETUE + CERTIFIKÁT


zdroj:https://www.vscr.cz/
URL : https://www.valka.cz/Vezenska-sluzba-Ceske-republiky-Medaile-Za-statecnost-t162449#522899Verze : 0