Verčimák, Slavomír

     
Příjmení:
Surname:
Verčimák Vercimak
Jméno:
Given Name:
Slavomír Slavomir
Jméno v originále:
Original Name:
Slavomír Verčimák
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál Brigadier General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing. Engineer's degree
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 2. mechanizovanej brigády (2021- ) Commander of 2nd Mechanized Brigade (2021- )
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Vercimak-Slavomir-t238842#660356 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Verčimák Vercimak
Jméno:
Given Name:
Slavomír Slavomir
Jméno v originále:
Original Name:
Slavomír Verčimák
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
19.10.2021 brigádny generál
DD.MM.RRRR Lieutenant-colonel
DD.MM.RRRR Colonel
19.10.2021 Brigadier General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zástupca náčelníka: Oddelenie strategického plánovania, Štáb strategického plánovania GŠ OS
DD.MM.RRRR-31.01.2021 zástupca náčelníka štábu, Velitelství pozemních sil
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Deputy Chief: Department of Strategy Planning, Staff of Strategic Planning
DD.MM.RRRR-31.01.2021 Deputy Chief of Staff, Land Forces Command
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
www.mosr.sk
https://mbpo.mil.sk/100148/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/Vercimak-Slavomir-t238842#660357 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více