Main Menu
User Menu

Venkovní služebna gestapa Německý Brod

Gestapo-Außendienststelle Deutsch Brod

Geheime Staatspolizei, Außendienststelle Deutsch Brod
Venkovní služebna tajné státní policie Německý Brod
Venkovní služebna gestapa Německý Brod vznikla transformací z Operačního družstva Německý Brod, spadajícího pod Operační oddíl IV Pardubice. K 30. září 1940 byla služebna zrušena.Velitel:
20.06.1939-30.09.1940 - SS-Untersturmführer kriminální komisař Arthur AlbrechtZástupce velitele:
DD.MM.1939-30.09.1940 - kriminální tajemník Wilhelm Burge
Zdroj:
SLÁDEK, Oldřich: Zločinná role gestapa, Naše vojsko, Praha 1986.
URL : https://www.valka.cz/Venkovni-sluzebna-gestapa-Nemecky-Brod-t102867#370421Verze : 0
MOD