Main Menu
User Menu

Velký Bor

okr. Klatovy

     
Název:
Name:
Velký Bor
Originální název:
Original Name:
Velký Bor
Další názvy:
Other Names:
k.ú. Velký Bor u Horažďovic
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Klatovy
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°21'54.00"N 13°42'05.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Velký Bor
Jetenovice
Slivonice
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1283
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kostel sv. Jana Křtitele
Kaplička Panny Marie
Kaplička sv. Anny
Bývalý špitál a škola
Památník Silvestra Krnky
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Silvestr Krnka (29.12.1825 – 4.1.1903), vynálezce pušky zadovky
- Bohumil Ullrych, malíř
- Jan Pastejřík, přírodovědec
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.sumavanet.cz/velkybor/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_Bor
commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Velky-Bor-t66171#643143Verze : 1
Zaniklá tvrz Bor


Tvrz stávala asi 4 km záp. od Horažďovic, na vých. straně obce Velký Bor (kraj Plzeňský, okres Klatovy).
První písemnou zmínku o vsi Bor máme z roku 1236, kdy byla majetkem Bohuslava z Boru, ves pak několikrát změnila majitele. První zmínku o tvrzi máme z roku 1421 kdy byla obléhána Janem Žizkou z Trocnova. Posádka se vzdala a tvrz byla vypálena. V průběhu 2. poloviny 15. století tvrz obnovil Smil z Kocova. Po smrti jeho syna Svatoslava (1473) se stal Bor majetkem krále Vladislava II., ten pak Bor udělil Čeňkovi z Klinštejna. Poslední zmínku máme z roku 1480 kdy byla postoupena Divišovi Kolmanovi z Říčan. Na počátku století 19. byly ještě na pozemku nazývaném Na zámcích zachované pozůstatky opevnění (příkopy a valy). Později bylo místo zastavěno.


Literatura:
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku V : Jižní Čechy. Praha, 1986.
URL : https://www.valka.cz/Velky-Bor-t66171#234406Verze : 0