Main Menu
User Menu

Velkopolský front (1919-1920)

Front Wielkopolski (1919-1920)

Front Wielkopolski / Velkopolský front


Vyšší operační svazek. Vznikl nově 22. května 1919. Byl součástí Protiněmecké fronty. Podléhal Vrchnímu velitelství polské armády (Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego).
Zanikl zrušením 23. března 1920.

Velitelem frontu byl:
generál Józef Dowbor-Muśnicki (22.5.1919 – 23.3.1920)Náčelníkem štábu byl:
generál Jan Wroczyński
URL : https://www.valka.cz/Velkopolsky-front-1919-1920-t61733#222348Verze : 0
MOD
Součástí frontu k 18.11.1919 bylo:
velitelství se štábem
1. velkopolská střelecká divize (1 Dywizja Strzelców Wielkopolskich)
2. velkopolská střelecká divize (2Dywizja Strzelców Wielkopolskich)
3. velkopolská střelecká divize (3 Dywizja Strzelców Wielkopolskich)
URL : https://www.valka.cz/Velkopolsky-front-1919-1920-t61733#222679Verze : 0
MOD
Literatura: Mieczysław Wrzosek, Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918-1921, Wiedza Powszechna, Warszawa 1992, ISBN 83-214-0752-8.
URL : https://www.valka.cz/Velkopolsky-front-1919-1920-t61733#222680Verze : 0
MOD