Main Menu
User Menu

Velká válka na moři 5. díl. Rok 1918 - J. Hrbek

Diskuse
Závěrečný svazek pentalogie se zabývá válečnými operacemi posledního roku 1. světové války, ale přináší i rámcové vylíčení ruské občanské války a intervence Dohody a detailně popisuje neslavný konec německého loďstva na britské základně Scapa Flow v roce 1919. Přináší zhodnocení námořních operací během války a je dotažen až po Washingtonskou konferenci o námořním zbrojení, jež byla součástí versailleského mírového systému. Přináší obsáhlý seznam literatury a rejstřík (osob, lodí i lokalit) spojující všechny svazky. 1. vyd., brož., 344 s., na 100 obr., 320,- Kč
URL : https://www.valka.cz/Velka-valka-na-mori-5-dil-Rok-1918-J-Hrbek-t6008#14064Verze : 0
MOD
jelikož jsem shodou náhod vlastníkem dvou kusů tohoto dílu mohu jeden nabídnout k odprodeji.
URL : https://www.valka.cz/Velka-valka-na-mori-5-dil-Rok-1918-J-Hrbek-t6008#102007Verze : 0
MOD