Main Menu
User Menu

Velká válka na moři 3. díl. Rok 1916 - J. Hrbek

Diskuse
Třetí svazek pentalogie je věnován především největší námořní bitvě 1. světové války, k níž došlo na konci května 1916 mezi britským a německým loďstvem u Skagerraku a která svým rozsahem zdaleka překonala všechny předchozí námořní konflikty. Zařazena je i třetí část seznamu lodí, přinášející informace o velikosti, rychlosti a výzbroji válečných lodí Německa, Portugalska, Rakouska-Uherska včetně jejich osudu, potopení či vyřazení ze služby. Text doplňují bokorysy lodí, dokumentární fotografie, přehledové textové tabulky a názorné mapky.
Brož., asi 270 stran, na 120 obr.
URL : https://www.valka.cz/Velka-valka-na-mori-3-dil-Rok-1916-J-Hrbek-t6006#14062Verze : 0
MOD