Main Menu
User Menu

Velitelství železničního vojska [1954-1956]

Railway Troops Command

     
Název:
Name:
Velitelství železničního vojska
Originální název:
Original Name:
Velitelství železničního vojska
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
Správa vojenské dopravy
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1956
Nástupce:
Successor:
Hlavní správa železničního vojska
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.10.1956 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-01.10.1956 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.11.1954-01.10.1956 Petr, Josef (Generálmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.11.1954-01.10.1956 , ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1954-01.10.1956 1. ústřední vojenský železniční sklad
01.11.1954-01.11.1955 1. železniční pluk
01.11.1954-01.10.1956 2. ústřední vojenský železniční sklad
01.11.1954-01.11.1955 8. železniční stavební prapor
01.11.1955-01.10.1956 11. železniční brigáda

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, skupina ČSLA, fond Ministerstvo národní obrany
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-zeleznicniho-vojska-1954-1956-t195109#561943Verze : 0
MOD