Main Menu
User Menu

Velitelství výcviku [2002-2009]

Training Command / Veliteľstvo výcviku

     
Název:
Name:
Velitelství výcviku
Originální název:
Original Name:
Veliteľstvo výcviku
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2002
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.2009
Nástupce:
Successor:
zrušené
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2002-01.10.2002 Generálny štáb OS SR
01.10.2002-01.07.2009 Veliteľstvo síl výcviku a podpory
Dislokace:
Deployed:
01.07.2002-01.07.2009 Martin, Kasárna SNP

Velitel:
Commander:
01.07.2002-01.04.2004 Brinček, Marián (Plukovník)
01.04.2004-29.09.2005 Žitný, Dušan (Plukovník)
29.09.2005-04.09.2006 Burda, Ján (Plukovník)
04.09.2006-01.07.2009 Sálaši, Ivan (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.2002-DD.MM.2006 Sálaši, Ivan (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kuka, Ľubomír (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
01.07.2002-30.06.2009
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, www.vsvap.mil.sk, archív autora
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-vycviku-2002-2009-t37658#307290Verze : 0
MOD
Veliteľstvo výcviku v Martine bolo vytvorené dňa 1. júla 2002 na základe nariadenia náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky na realizáciu reorganizačných zmien v roku 2002 ( v rámci uskutočňovania Dlhodobého plánu štruktúry a rozvoja Ozbrojených síl Slovenskej republiky – Model 2010).
Veliteľstvo výcviku je podriadené Veliteľstvu síl výcviku a podpory ozbrojených síl SR Trenčín.
Základným poslaním veliteľstva výcviku ako taktickej zložky síl výcviku a podpory Ozbrojených síl SR je organizovať a vydávať pokyny na vykonávanie základného vojenského a vstupného odborného výcviku regrutovaných profesionálnych vojakov pre útvary a zariadenia Ozbrojených síl Slovenskej republiky podľa koncepcie Dlhodobého plánu štruktúry a rozvoja Ozbrojených síl Slovenskej republiky – Modelu 2010.
Úroveň a kvalita profesionálnych vedomostí, návykov a zručností týchto profesionálnych vojakov bude porovnateľná s profesionálnymi vojakmi armád NATO.


Zdroj:
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-vycviku-2002-2009-t37658#142376Verze : 1
MOD
Znak
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-vycviku-2002-2009-t37658#142390Verze : 2
MOD
Nášivka / Patch
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-vycviku-2002-2009-t37658#559552Verze : 0
MOD
Diskuse
Dňa 16.09.2022 vo veku 58 rokov zomrel bývalý náčelník štábu VeV pplk. v.v. Ľubomír Kuka. R.I.P.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-vycviku-2002-2009-t37658#705544Verze : 1
MOD