Main Menu
User Menu

Velitelství východní oblasti [2016- ]

Eastern Theater Command /

中国人民解放军东部战区

     
Název:
Name:
Velitelství východní oblasti
Originální název:
Original Name:
中国人民解放军东部战区
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.02.2016
Předchůdce:
Predecessor:
Nankingský vojenský okruh
Datum zániku:
Disbanded:
-
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.02.2016-DD.MM.RRRR Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
01.02.2016-DD.MM.RRRR Nanking, ?

Velitel:
Commander:
01.02.2016-DD.MM.RRRR Liu Jue-jun (generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-vychodni-oblasti-2016-t192999#556130Verze : 1
MOD