Main Menu
User Menu

Velitelství telegrafního vojska 2. divise [1938-1938]

Signal Troops Headquarters of the 2nd Division

     
Název:
Name:
Velitelství telegrafního vojska 2. divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství telegrafního vojska 2. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 114 - Mobilisovaný útvar 114-B-2
Datum zániku:
Disbanded:
15.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-15.10.1938 Velitelství 2. divise
27.09.1938-15.10.1938 Velitelství telegrafního vojska I. sboru
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-06.10.1938 Doubravka, Dělnický dům /
06.10.1938-13.10.1938 Zdice, ? /
13.10.1938-15.10.1938 Plzeň, Budova divisního velitelství /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-15.10.1938 Křečan, František (štábní kapitán telegrafního vojska)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-22.10.1938 Telegrafní prapor 2

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno MÁCHA 12 (27.09.1938-15.10.1938)
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, velitelství "Mácha"
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-telegrafniho-vojska-2-divise-1938-1938-t203341#593939Verze : 2
MOD