Main Menu
User Menu

Velitelství stíhacího letectva 3. sboru protivzdušné obrany státu [1961-1966]

Fighter Air Command of the 3rd State Air Defense Corps

     
Název:
Name:
Velitelství stíhacího letectva 3. sboru protivzdušné obrany státu
Originální název:
Original Name:
Velitelství stíhacího letectva 3. sboru protivzdušné obrany státu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1966
Nástupce:
Successor:
Oddělení stíhacího letectva 3. sboru protivzdušné obrany státu
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.09.1961-01.11.1966 3. sbor protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-01.11.1966 Žatec, kasárny"RÜT" /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.09.1961-DD.07.1962 Svačina, Vladimír (podplukovník)
DD.07.1962-01.05.1966 Bolcha, Štefan (Podplukovník)
01.05.1966-01.11.1966 Bolcha, Štefan (Plukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1961-01.11.1966 Oddělení bojové přípravy stíhacího letectva

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
"Přes nás neproletí" - Svět křídel Cheb 2016
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-stihaciho-letectva-3-sboru-protivzdusne-obrany-statu-1961-1966-t238796#660254Verze : 5
Další hlavní funkcionáři velitelství 3. sboru protivzdušné obrany státu:
01.09.1961-01.11.1966
1. Zástupce velitele:
01.09.1961-DD.05.1962 Hájek, Emil (podplukovník)
DD.05.1962-01.11.1966 Konečný, Bohuslav (podplukovník)

2. Zástupce velitele pro věci politické - náčelník politického oddělení:
01.09.1961-DD.MM.RRRR Bondarenko, Dimitrij (major)
DD.MM.RRRR-01.11.1966 Bondarenko, Dimitrij (podplukovník)

3. Zástupce velitele - náčelník týlu:
01.09.1961-01.11.1966 Dušánek, Zdeněk (podplukovník)

4. Náčelník Inženýrské letecké služby:
01.09.1961-08.07.1963 Tůma, Antonín (podplukovník) Ing.
08.07.1963-01.11.1966 Jenšovský, František (podplukovník) Ing.

5. Náčelník stíhacího letectva:
01.09.1961-07.02.1962 Svačina, Vladimír (podplukovník)
08.07.1962-01.11.1966 Bolcha, Štefan (podplukovník) Ing.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-stihaciho-letectva-3-sboru-protivzdusne-obrany-statu-1961-1966-t238796#660657Verze : 11
I. Skupina bojové přípravy stíhacího letectva: 01.11.1966-01.01.1976
1. náčelník skupiny
01.11.1966-DD.MM.1967 Hradecký, Miloš (podplukovník) Ing.
2. Inspektor techniky pilotáže
01.11.1966-
3. Inspektor vzdušné střelby
01.11.1966-29.01.1968 Ohem, Václav (major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
II. Starší letovod stíhacího letectva
01.11.1966-
DD.MM.RRRR-BB.MM.RRRR Havlík, František (major)
III. Náčelník padákové přípravy:
12.08.196-01.09.1969 Grim, Josef (podplukovník)
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-stihaciho-letectva-3-sboru-protivzdusne-obrany-statu-1961-1966-t238796#660662Verze : 3
.
Velitelství stíhacího letectva 3. sboru protivzdušné obrany státu [1961-1966] - Ilustrační foto

Ilustrační foto
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-stihaciho-letectva-3-sboru-protivzdusne-obrany-statu-1961-1966-t238796#661908Verze : 0