Main Menu
User Menu

Velitelství spojovacího vojska [2006-RRRR]

Signal Command

Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica (JCISAT)

     
Název:
Name:
Velitelství spojovacího vojska
Originální název:
Original Name:
Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica (JCISAT)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.2006
Předchůdce:
Predecessor:
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.2006-DD.MM.RRRR Velitelství armády
01.11.2006-DD.MM.RRRR Hlavní štáb armády 1)
Dislokace:
Deployed:
01.11.2006-DD.MM.RRRR Madrid, Palác Buenavista

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.2006-DD.MM.RRRR Odbor informačních a telekomunikačních systémů
01.11.2006-DD.MM.RRRR Odbor síťových operací
01.11.2006-DD.MM.RRRR Odbor technické pomoci
01.11.2006-DD.MM.RRRR Sekce ekonomických záležitostí
01.11.2006-01.01.2016 Spojovací brigáda
01.11.2006-DD.MM.RRRR Technický sekretariát
01.11.2006-DD.MM.RRRR Zeměpisné centrum
DD.12.2008-DD.MM.RRRR 32. pluk radioelektronického boje
01.10.2009-DD.MM.RRRR 22. spojovací pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) organicky podriadené
Zdroje:
Sources:
caballipedia.es
ejercito.defensa.gob.es
www.einforma.com

URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-spojovaciho-vojska-2006-RRRR-t218145#611489Verze : 6
MOD