Main Menu
User Menu

Velitelství radiotechnického vojska protivzdušné obrany státu [1955-1957]

Electronic Troops Command of the State Air Defense

     
Název:
Name:
Velitelství radiotechnického vojska protivzdušné obrany státu
Originální název:
Original Name:
Velitelství radiotechnického vojska protivzdušné obrany státu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.06.1955
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství hlásné služby protivzdušné obrany státu
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1957
Nástupce:
Successor:
Velitelství radiotechnického vojska Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.06.1955-01.01.1957 Velitelství protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
15.06.1955-01.01.1957 Praha, ? /

Velitel:
Commander:
15.06.1955-01.01.1957 Kopnický, Ondrej (Podplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
Alex Maskalík, Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992,HWSK Banská Bystrica 2012, ISBN 978-80-970941-0-2
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-radiotechnickeho-vojska-protivzdusne-obrany-statu-1955-1957-t247481#683358Verze : 5