Main Menu
User Menu

Velitelství radiotechnického vojska 7. armády protivzdušné obrany státu a letectva [1960-1961]

Electronic Troops Command of the 7th State Air Defense and Air Force Army

     
Název:
Name:
Velitelství radiotechnického vojska 7. armády protivzdušné obrany státu a letectva
Originální název:
Original Name:
Velitelství radiotechnického vojska 7. armády protivzdušné obrany státu a letectva
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1960
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství radiotechnického vojska Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1961
Nástupce:
Successor:
Velitelství radiotechnického vojska 7. armády protivzdušné obrany státu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1960-01.09.1961 7. armáda protivzdušné obrany státu a letectva
Dislokace:
Deployed:
01.10.1960-01.09.1961 Praha, ? /

Velitel:
Commander:
01.10.1960-05.05.1961 Kopnický, Ondrej (Podplukovník)
05.05.1961-01.09.1961 Kopnický, Ondrej, (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1960-01.09.1961 155. radiotechnický pluk
01.10.1960-01.09.1961 156. radiotechnický pluk
01.10.1960-01.09.1961 157. radiotechnický pluk
01.10.1960-01.09.1961 158. radiotechnický pluk
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
Alex Maskalík, Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992,HWSK Banská Bystrica 2012, ISBN 978-80-970941-0-2
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-radiotechnickeho-vojska-7-armady-protivzdusne-obrany-statu-a-letectva-1960-1961-t247490#683375Verze : 5