Main Menu
User Menu

Velitelství pozorovacího letectva Armády "Pomořany" [1939-1939]

Dowództwo Lotnictwa Obserwacyjnego Armii "Pomorze"

     
Název:
Name:
Velitelství pozorovacího letectva Armády „Pomořany“
Originální název:
Original Name:
Dowództwo Lotnictwa Obserwacyjnego Armii „Pomorze“ 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
07.09.1939 2)
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství letectva Armády „Pomořany“
Datum zániku:
Disbanded:
17.09.1939 3)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
07.09.1939-17.09.1939 Armáda „Pomořany“
Dislokace:
Deployed:
07.09.1939 Brześć Kujawski/? /
08.09.1939-DD.09.1939 Lubień/? /
DD.09.1939-11.09.1939 ?/? /
11.09.1939-DD.09.1939 Kłóbka/dvůr /
DD.09.1939-13(?).09.1939 ?/? /
13(?).09.1939-17.09.1939 ?/? / 4)

Velitel:
Commander:
07.09.1939-DD.09.1939 Stelmach, Romuald Zdzisław (kapitan obserwator) 5)
DD.09.1939-13(?).09.1939 Doliński, Stanisław (kapitan obserwator) 6)
13(?).09.1939-17.09.1939 Koźmiński, Jan (major dyplomowany pilot) 7)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
08.09.1939-17.09.1939 43. pozorovací letka
08.09.1939-17.09.1939 46. pozorovací letka

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Tento název není v polské historiografii používán. Podle rozkazu Vrchního velitele letectva a PLO měli u Armády „Pomořany“ zůstat kpt. Stelmach a kpt. Doliński, „kteří budou řídit činnost pozorovacích letek.“
2) Po odvelení bojových jednotek (kromě pozorovacích letek) a armádního velitelství letectva a PLO k dispozici Vrchního velitele letectva a PLO, zůstali při velitelství Armády „Pomořany“ pouze čtyři důstojníci bývalého armádního velitelství letectva s úkolem řízení činnosti pozorovacích letek. Byli to kpt. obs. Stelmach, kterému měli pomáhat kpt. obs. Doliński, por. Jan Filipowicz a ppor. pil. Jerzy Edmund Wojciech Sobolewski.
3) Rozkazem k odletu zbytků pozorovacích letek z prostoru obklíčení Armád "Pomořany" a „Poznaň“ na řece Bzuře ukončilo velitelství činnost.
4) Pravděpodobně v místě dislokace Velitelství letectva Armády „Poznaň“.
5) Do 07.09.1939 byl zásobovacím referentem Velitelství letectva a PVO armády. Padl při bombardování obce Gostynin.
6) Do 07.09.1939 byl důstojníkem Velitelství letectva a PVO armády.
7) Byl zároveň přednostou operačního referátu Velitelství letectva a PLO Armády „Poznaň“.
Zdroje:
Sources:
Kurowski, Adam: Lotnictwo polskie w 1939 roku, MON, Warszawa 1962
Pawlak, Jerzy: Samotne załogi, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1992
Sławiński, Kazimierz: Lotnictwo Armii „Pomorze″, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 1992
Zaczkiewicz, Władysław: Lotnictwo polskie w kampanii wrześniowej 1939 roku, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy 1947

URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-pozorovaciho-letectva-Armady-Pomorany-1939-1939-t145562#468303Verze : 0
MOD