Main Menu
User Menu

Velitelství ponorkového loďstva [1939-1945]

Submarine Command

Befehlshaber der Unterseeboote (B.d.U)

     
Název:
Name:
Velitelství ponorkového loďstva
Originální název:
Original Name:
Befehlshaber der Unterseeboote
Datum vzniku:
Raised/Formed:
17.10.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství ponorkového loďstva
Datum zániku:
Disbanded:
DD.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
17.10.1939-DD.MM.1942 Velitelství operačních sil námořnictva
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
17.10.1939-01.09.1940 Dönitz, Karl (Konteradmiral)
01.09.1940-14.03.1942 Dönitz, Karl (Vizeadmiral)
14.03.1942-30.01.1943 Dönitz, Karl (Admiral)
30.01.1943-DD.05.1945 Dönitz, Karl (Großadmiral)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
17.09.1936-31.12.1939 Ponorková flotila "Saltzwedel"
17.10.1939-31.12.1939 Ponorková flotila "Emsmann"
17.10.1939-31.12.1939 Ponorková flotila "Hundius"
17.10.1939-31.12.1939 Ponorková flotila "Lohs"
17.10.1939-31.12.1939 Ponorková flotila "Weddigen"
17.10.1939-31.12.1939 Ponorková flotila "Wegener"
17.10.1939-31.07.1940 Velitelství ponorkového loďstva Západ
01.01.1940-DD.09.1944 1. ponorková flotila
01.01.1940-DD.08.1944 2. ponorková flotila
01.01.1940-08.05.1945 7. ponorková flotila
DD.06.1940-DD.03.1945 21. ponorková flotila
DD.06.1940-DD.03.1945 24. ponorková flotila
DD.06.1940-DD.03.1945 27. ponorková flotila
DD.01.1941-08.05.1945 22. ponorková flotila
DD.03.1941-DD.10.1944 3. ponorková flotila
DD.04.1941-08.05.1945 26. ponorková flotila
DD.05.1941-08.05.1945 4. ponorková flotila
DD.06.1941-08.05.1945 5. ponorková flotila
DD.06.1941-DD.01.1945 8. ponorková flotila
DD.07.1941-DD.08.1944 6. ponorková flotila
DD.09.1941-DD.05.1942 23. ponorková flotila
DD.10.1941-04.09.1944 9. ponorková flotila
DD.12.1941-DD.09.1944 29. ponorková flotila
DD.01.1942-DD.10.1944 10. ponorková flotila
15.05.1942-08.05.1945 11. ponorková flotila
DD.07.1942-DD.05.1945 Velitelství ponorkového loďstva Západ
15.10.1942-DD.08.1944 12. ponorková flotila
DD.10.1942-DD.10.1944 30. ponorková flotila
DD.01.1943-DD.09.1944 Velitelství ponorkového loďstva Norsko
DD.03.1943-DD.05.1945 Velitelství ponorkového loďstva Východ
DD.06.1943-08.05.1945 13. ponorková flotila
DD.06.1943-DD.02.1945 20. ponorková flotila
DD.08.1943-DD.03.1945 23. ponorková flotila
DD.09.1943-08.05.1945 31. ponorková flotila
DD.10.1943-08.05.1945 19. ponorková flotila
DD.04.1944-08.05.1945 32. ponorková flotila
DD.05.1944-20.08.1944 Velitelství ponorkového loďstva Střed
DD.09.1944-08.05.1945 33. ponorková flotila
DD.09.1944-DD.05.1945 Velitelství ponorkového loďstva Norské moře
15.12.1944-08.05.1945 14. ponorková flotila
DD.01.1945-DD.03.1945 18. ponorková flotila

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.lexikon-der-wehrmacht.de
www.wlb-stuttgart.de
www.lexikon-der-wehrmacht.de
www.geocities.com
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-ponorkoveho-lodstva-1939-1945-t125523#426017Verze : 0
MOD