Velitelství ponorkového loďstva [1939-1945]

Submarine Command
Befehlshaber der Unterseeboote (B.d.U)
     
Název:
Name:
Velitelství ponorkového loďstva Submarine Command
Originální název:
Original Name:
Befehlshaber der Unterseeboote
Datum vzniku:
Raised/Formed:
17.10.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství ponorkového loďstva Submarine Command
Datum zániku:
Disbanded:
DD.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
17.10.1939-DD.MM.1942 Velitelství operačních sil námořnictva
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR
17.10.1939-DD.MM.1942 Fleet Command
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
17.10.1939-01.09.1940 Dönitz, Karl (Konteradmiral)
01.09.1940-14.03.1942 Dönitz, Karl (Vizeadmiral)
14.03.1942-30.01.1943 Dönitz, Karl (Admiral)
30.01.1943-08.05.1945 Dönitz, Karl (Großadmiral)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.lexikon-der-wehrmacht.de
www.wlb-stuttgart.de
www.lexikon-der-wehrmacht.de
www.geocities.com
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-ponorkoveho-lodstva-1939-1945-t125523#426017 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více