Velitelství letectva Východní Prusko [1938-1939]

Air Force Command East Prussia
Luftwaffenkommando Ostpreußen
     
Název:
Name:
Velitelství letectva Východní Prusko Air Force Command East Prussia
Originální název:
Original Name:
Luftwaffenkommando Ostpreußen
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.02.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Letecký okruh I I Air District
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.1939
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
04.02.1938-18.03.1939 Říšský ministr letectví a hlavní velitel letectva / Oberbefehlshaber der Luftwaffe
18.03.1939-30.09.1939 Letecká armáda 1 / Luftflotte 1
04.02.1938-18.03.1939 Reich Ministry of Aviation and Commander-in-Chief of the Luftwaffe / Oberbefehlshaber der Luftwaffe
18.03.1939-30.09.1939 1st Air Fleet / Luftflotte 1
Dislokace:
Deployed:
04.02.1938-10.09.1940 Královec, Königsberg /

Velitel:
Commander:
01.08.1938-31.01.1939 Keller, Alfred (Generalleutnant)
01.02.1939-10.09.1939 Wimmer, Wilhelm (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
04.02.1938-30.09.1939 Holle, Alexander (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Georg TESSIN: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945. Vierzehnter Band: Die Landstreitkräfte: Namensverbande / Die Luftstreitkräfte (Fliegende Verbände) / Flakeinsatz im Reich 1943-1945, Biblio Verlag, Osnabrück, 1980
www.lexikon-der-wehrmacht.de
http://www.ww2.dk/air/hq/lwostpr.htm
www.oocities.org
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letectva-Vychodni-Prusko-1938-1939-t9228#421772 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více