Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva 1. divise [1948-1951]

1st Division Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva 1. divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva 1. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.03.1948
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství dělostřelectva 5. divise
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.03.1948-01.10.1950 1. divise
01.10.1950-01.01.1951 1. divise /pěší/
Dislokace:
Deployed:
01.03.1948-01.01.1951 České Budějovice, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.05.1950-DD.09.1950 Vaněk, František (Brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.03.1948-15.12.1950 Dělostřelecký oddíl 255
01.03.1948-01.01.1951 Dělostřelecký pluk 5

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
03.03.1948-01.01.1951
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.03.1948-01.01.1951 VÚ 2703-D České Budějovice
Zdroje:
Sources:
Krupička, Jiří: Československá vojenská správa v letech 1945-1948. In: Sborních archívních prací 44/1. Praha, Nakladatelství MV 1994, s. 68-142.
Vojenské dějiny Československa. Sv. 5. Red. Z. Procházka. Praha, Naše vojsko 1989, Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-1-divise-1948-1951-t115422#400830Verze : 0
MOD