Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva 1. divise [1945-1948]

1st Division Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva 1. divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva 1. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství dělostřelectva 1. československé divise
Datum zániku:
Disbanded:
01.03.1948
Nástupce:
Successor:
Velitelství dělostřelectva 5. divise
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.05.1945-01.10.1945 1. divise
01.10.1945-01.03.1946 1. divise /motorisovaná/
01.03.1946-01.03.1948 1. divise /rychlá/
Dislokace:
Deployed:
25.05.1945-01.03.1948 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.08.1945-02.10.1945 Podlezl, Bohumír (Podplukovník)
02.10.1945-25.10.1946 Podlezl, Bohumír (Plukovník)
25.10.1946-DD.11.1946 Podlezl, Bohumír (Brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
25.05.1945-01.03.1948 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl 51
01.10.1945-01.03.1948 Dělostřelecký oddíl 251
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký pluk 51
01.10.1947-01.03.1948 Dělostřelecký pluk 1

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.06.1945-01.03.1948 VÚ 5316-D Praha
Zdroje:
Sources:
Krupička, Jiří: Československá vojenská správa v letech 1945-1948. In: Sborních archívních prací 44/1. Praha, Nakladatelství MV 1994, s. 68-142.
Vojenské dějiny Československa. Sv. 5. Red. Z. Procházka. Praha, Naše vojsko 1989, Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-1-divise-1945-1948-t84337#309899Verze : 0
MOD