Main Menu
User Menu

Velitelství a štáb personálního velitelství pozemních sil [1989-RRRR]

Headquarters and Staff of the Personnel Headquarters of the Land Army

Jefatura del Mando de Personal del Ejército de Tierra (JMAPER)

     
Název:
Name:
Velitelství a štáb personálního velitelství pozemních sil
Originální název:
Original Name:
Jefatura del Mando de Personal del Ejército de Tierra (JMAPER)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1989
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1989-DD.MM.RRRR Personální velitelství pozemních sil
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1989-DD.MM.RRRR Madrid, Palacio de Buenavista

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es

URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-a-stab-personalniho-velitelstvi-pozemnich-sil-1989-RRRR-t229085#636511Verze : 1
MOD