Main Menu
User Menu
Reklama

Velitelský roj [1951-1956]

Command Flight of 1st Air Transport Regiment

     
Název:
Name:
Velitelský roj
Originální název:
Original Name:
Velitelský roj
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1951
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1956
Nástupce:
Successor:
?
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1951-01.11.1954 1. letecký dopravní pluk
01.11.1954-01.10.1956 1. dopravní letecký pluk
Dislokace:
Deployed:
01.01.1951-01.10.1956 Praha, letiště Kbely /

Velitel:
Commander:
01.01.1951-DD.MM.RRRR
12.01.1953-01.11.1954 Vintrlík, Josef (nadporučík)
01.11.1954-DD.MM.RRRR Havel, Karel (major)
Výzbroj:
Armament:
01.01.1951-01.10.1956 D-47
01.01.1951-DD.MM.RRRR K-75
DD.MM.1955-01.10.1956 Il-14P
Poznámka:
Note:
01.01.1951-01.10.1956 Kbely VÚ 2073
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha, Fond č. 760
[/table]
URL : https://www.valka.cz/Velitelsky-roj-1951-1956-t239271#661325Verze : 2
Datum používání
Date of Usage
Stroj
Machine
URL : https://www.valka.cz/Velitelsky-roj-1951-1956-t239271#686130Verze : 0
MOD