Main Menu
User Menu
Reklama

Velitelské stanoviště 1. leteckého stíhacího pluku [1952-1954]

Command Post of 1st Air Fighters Regiment

     
Název:
Name:
Velitelské stanoviště 1. leteckého stíhacího pluku
Originální název:
Original Name:
Velitelské stanoviště 1. leteckého stíhacího pluku
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1952
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1954
Nástupce:
Successor:
Velitelské stanoviště 1. stíhacího leteckého pluku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1952-01.09.1952 3. letecká stíhací divize
01.09.1952-01.11.1954 1. letecká stíhací divize
01.05.1952-01.09.1952 Ústřední velitelské stanoviště vzdušné obrany
Dislokace:
Deployed:
01.05.1952-01.11.1954 České Budějovice, letiště /

Velitel:
Commander:
01.05.1952-01.09.1952 Bednář, Jiří (Nadporučík)
01.09.1952-DD.MM.RRRR ?
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha
www.valka.cz
"Bez nich by nepřistáli" - Svět křídel Cheb 2013
URL : https://www.valka.cz/Velitelske-stanoviste-1-leteckeho-stihaciho-pluku-1952-1954-t238465#659375Verze : 7
První velitelské stanoviště na letišti České Budějovice bylo zřizováno od 01.05.1952, záhy po zaujetí letiště rojem letounů, který vedl. Bílek, Soběslav (štábní kapitán). Tím 1. letecký stíhací pluk zahájil službu v hotovosti (do 31.08.1952 byl pluk v podřízení 3. letecké stíhací divize Dobřany).
Velitelské stanoviště bylo urychleně budováno pro zabezpečení navádění hotovostních stíhačů.
K vybudování velitelského stanoviště byla přemístěna trojice šturmanů=letovodů z čety N-3 z Leteckého spojovacího učuliště - frekventanti Hruša, Josef, Janda, Zdeněk a Kotyza, Vlastimil, všichni od 29.06.1952 v hodnosti poručík.
Náčelníkem velitelského stanoviště byl npor Bednář, Jiří (nadporučík)
Sestavu velitelského stanoviště doplnila trojice návodčíků - kapitán. Janda, nadporučík Bihunec a pofporučík Vrabec a děvčata v modré - poddůstojnice z povolání na postech telefonistek a kresliček / značkařek (jednou z nich byla např. čet. Růžena Kotlanová).
Velitelské stanoviště bylo umístěno na letišti v budově nedaleko brány.

Prvním naváděcím radiolokátorem byl typ P-3A na radiotechnickém stanovišti (RTS),
umístěným v lokalitě Švábův Hrádek. (loc.: 48° 58' 13.814"N, 14° 26' 16.838"E).
URL : https://www.valka.cz/Velitelske-stanoviste-1-leteckeho-stihaciho-pluku-1952-1954-t238465#659663Verze : 0