Main Menu
User Menu

Velení Národní gardy Ukrajiny [1991-2000]

Command of the National Guard of Ukraine

Командування Національної гвардії України

     
Název:
Name:
Velení Národní gardy Ukrajiny
Originální název:
Original Name:
Командування Національної гвардії України
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.11.1991
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
11.01.2000
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
04.11.1991-11.01.2000 Parlament Ukrajiny
Dislokace:
Deployed:
04.11.1991-11.01.2000 Kyjiv, ?
Přednosta / náčelník:
Chief:
04.11.1991-08.10.1995 Kucharcev, Volodimir Oleksionovič1) ( )
08.10.1995-11.07.1996 Kuzmyk, Oleksandr Ivanovič ( )
11.07.1996-11.02.1998 Vaľkiv, Igor Ivanovič ( )
11.02.1998-11.01.2000 Čapovskij, Oleksandr Jakovič ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
04.11.1991-11.11.2000 Hlavní velitelství velitele Národní gardy Ukrajiny
04.11.1991-11.11.2000 Vojenská rada velitele Národní gardy Ukrajiny
02.01.1992-26.05.1995 1. divize Národní gardy Ukrajiny

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
1)funkciu reálne vykonával od 20.10.1991
Zdroje:
Sources:
Zákon o Národnej garde Ukrajiny č. 1775-XII zo 04.11.1991 v znení zákonov č. 2367-XII z 19.05.1992 a 2937-XII z 26.01.1993
Zákon o rozpustení Národnej gardy Ukrajiny č. 1363-XIV z 11.01.2000
uk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Veleni-Narodni-gardy-Ukrajiny-1991-2000-t249070#686481Verze : 1
MOD
Rozhodnutím Parlamentu Ukrajiny sa dňom 04.12.1991 prepodriadili pod Velenie Národnej gardy všetky operatívne a motorizované útvary milície a Vnútorných vojsk Ministerstva vnútra Ukrajiny. Obdobným rozhodnutím z 20.12.1991 sa do podriadenosti Národnej gardy včlenili aj všetky útvary a zložky Vnútorných vojsk Ministerstva vnútra ZSSR dislokované na území Ukrajiny. V tejto súvisloti je potrebné upozorniť na fakt, že dňa 25.12.1991 boli rozhodnutím sovietskeho ministertsva vnútra všetky jemu podriadené zväzky a útvary Vnútorných vojsk ZSSR oficiálne prepodriadené jednotlivým ministerstvám vnútra zväzových republík, na teritóriu ktorých boli dislokované. Nakoľko Národná garda Ukrajiny bola samostatnou ozbrojenou zložkou mimo štruktúr ukrajinského ministerstva vnútra, tak uvedenými rozhodnutiami došlo ku kompetenčným sporom medzi velením Národnej gardy podliehajúcej parlamentu a vedením ministerstva vnútra, čo bol orgán vlády. Uvedené spory boli ukončené až v roku 2000, keď bola Národná garda rozpustená a včlenená späť do Vnútorných vojsk.

Zdroj: uk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Veleni-Narodni-gardy-Ukrajiny-1991-2000-t249070#686496Verze : 2
MOD