Main Menu
User Menu

Vedoucí perutě

Squadron Leader

Squadron Leader

Česky: Vedoucí perutě
English: Squadron Leader
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Vedoucí
Link to the Dictionary Entry Leader
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Vedouci-perute-t237646#668668Verze : 0
MOD