Ve vzduchu, na zemi i ve vodě - Jiří Bílek

Diskuse

Název knihy:
Name of the book:
Ve vzduchu, na zemi i ve vodě In the air, on the ground and in the water
Autor:
Author:
Bílek, Jiří
Místo vydaní:
Published in:
Praha
Nakladatelství:
Publisher:
Ministerstvo obrany České republiky
Rok vydání:
Year of Publication:
2009
Počet stran :
Pages:
163
ISBN10:
ISBN10:
8072785230
ISBN13 :
ISBN13:
9788072785230
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Každý začátek bývá těžký. s. 4-15
Nástup do letounu a start. s. 16-29
Příprava na vysazení. s. 30-45
Výsadek a (tvrdé) přistání. s. 46-65
Hloubkový průzkum bojem. s. 66-83
Ústup na předem nepřipravené pozice. s. 84-95
Znovu do akce po boku spojenců. s. 96-131
Sportovní a armádní vrcholový parašutismus. s. 132-145
Kluby, skupiny a sekce výsadkových veteránů. s. 146-157
Every beginning is difficult. p. 4-15
The boarding into the airplane and start. p. 16-29
Preparation for jumping. p. 30-45
Airdrop and (hard) landing. p. 46-65
Long range reconnaissance and fight. p. 66-83
Retreat to pre-unprepared positionp. p. 84-95
Again in the action alongside alliep. p. 96-131
Top sports and military parachuting. p. 132-145
Clubs, groups, and airborne veterans section. p. 146-157
Anotace:
Anotation:
- -
Recenze:
Review:
- -
URL : https://www.valka.cz/Ve-vzduchu-na-zemi-i-ve-vode-Jiri-Bilek-t125660#426388 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více