Main Menu
User Menu
Reklama

Varnsdorf

okr. Děčín

     
Název:
Name:
Varnsdorf
Originální název:
Original Name:
Varnsdorf
Další názvy:
Other Names:
Warnsdorf
Warnoćicy
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Děčín
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°54'42.113"N 14°37'44.209"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Varnsdorf
URL : https://www.valka.cz/Varnsdorf-t121317#497442Verze : 0
MOD

Historická vyobrazení


Varnsdorf - Celkový pohled na Varnsdorf kolem roku 1800 
Zdroj:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Celkov%C3%BD_pohled_na_Varnsdorf.jpg

Celkový pohled na Varnsdorf kolem roku 1800
Zdroj:
commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Varnsdorf-t121317#726432Verze : 0

Kostel sv. Petra a Pavla
Barokní kostel sv. Petra a Pavla stojí na místě starší stavby, která byla zdemolována tak, že nebyla zahrnuta do nové stavby.


Původní kostel se poprvé připomíná roku 1352. K jeho zbourání došlo zřejmě v 60. letech 18. století (zdroje se rozcházejí). Pravděpodobně se jednalo o dřevěnou stavbu nejspíše menšího rozsahu. Výstavba nového kostela mohla být zahájena zřejmě ještě roku 1765 a trvala až do roku 1777, přičemž v určitém období byla stavba přerušena. Roku 1829 došlo k požáru kostela, při kterém se zřítila věž, ta byla do roku 1832 opravena. Opravu realizoval stavitel J. Höhl dle návrhu inž. Stibitze.


Jedná se o jednolodní obdélný kostel s půlkruhovým uzávěrem presbytáře. Dominantní hranolovitá věž je situovana při západním průčelí. Stavitelem byl děčínský měšťan Jan Václav Kosch. Součástí kostela je i areál s ohradní zdí, márnicí, dvěma náhrobky a sochou Panny Marie při zdi kostela.


Zdroje:
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz
pamatkovykatalog.cz
www.hrady.cz

Varnsdorf - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Varnsdorf-t121317#726433Verze : 3

Kostel Proměnění Páně
Starokatolický kostel z let 1873 až 1874, po přesunutí biskupství starokatolické církve do Varnsdorfu byl katedrálou, od roku 1995 je konkatedrálou.


Jedná se o trojlodní kostel na obdélném půdorysu s pětibokým závěrem presbyteria na východní straně a mohutnou hranolovou věží nad vstupem, na jeho západní straně. Byl postaven v novorománském stylu.


Zdroje:
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz
www.hrady.cz

Varnsdorf - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Varnsdorf-t121317#726434Verze : 1

Evangelický kostel (Červený)
Evangelický kostel je též nazýván jako Červený kostel.


Vystavěn byl v letech 1904 až 1905 v pseudogotickém stylu dle návrhu Kandlera Woldemara. K jeho výstavbě byly využity červené glazované cihly.
Má obdélný půdorys s příčnou lodí s polygonálním závěrem presbyteria s představenou kaplí v severní stěně. Vstup s předsíní v hlavním průčelí s mohutnou hranolovou věží.


Zdroje:
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz
www.hrady.cz

Varnsdorf - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Varnsdorf-t121317#726435Verze : 3

Kostel sv. Karla Boromejského
Nedostavěný kostel v novogotickém stylu.


Jedná se o trojlodní kostel obdélné dispozice s pětibokým závěrem presbytéria a průčelní hranolovou věží, která však nebyla dokončena. Stavěn v letech 1904 až 1910 dle projektu architekta Antona Möllera. Dne 3. září 1911 byl kostel vysvěcen. V letech 1911 až 1912 byla východně od kostela postavena křížová cesta se 14 zastaveními od Franze Egera. Budova fary byla postavena až v období 1. Republiky.


Zdroje:
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz
pamatkovykatalog.cz
https://www.hrady.cz/kostel-sv-karla-boromejskeho

Varnsdorf - Foto vlastní

Foto vlastní
Varnsdorf - Pohlednice, která byla vyfocena dne 3. září 1911, kdy byl kostel vysvěcen
Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Karla_Boromejsk%C3%A9ho_(Varnsdorf)#/media/Soubor:Vysv%C4%9Bcen%C3%AD_kostela_sv._Karla_Boromejsk%C3%A9ho.jpg

Pohlednice, která byla vyfocena dne 3. září 1911, kdy byl kostel vysvěcen
Zdroj:
cs.wikipedia.org

Varnsdorf - Návrh finální podoby kostela, tak jak měl vypadat, kdyby byl dostavěn
Zdroj:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Model_katolick%C3%A9ho_kostela_sv._Karla_Boromejsk%C3%A9ho_ve_Varnsdorfu.jpg

Návrh finální podoby kostela, tak jak měl vypadat, kdyby byl dostavěn
Zdroj:
commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Varnsdorf-t121317#726436Verze : 3

Socha sv. Antonína Paduánského
Barokní pískovcová socha v životní velikosti na masivním soklu z roku 1774. Sv. Antonín Paduánský drží na rukou (nese) malého Ježíška. Socha se nachází u domu čp. 488.


Zdroj:
pamatkovykatalog.cz

Varnsdorf - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Varnsdorf-t121317#726437Verze : 0