Main Menu
User Menu
Reklama

Válka očima špionážních družic aneb co je vidět z oběžné dráhy

Diskuse
Populárna videoprednáška Ing. Tomáša Přibyla, známeho popularizátora kozmonautiky a autora mnohých článkov, publikovaných napríklad v časopise Letectví a kosmonautika. Je kurátorom letectva a kozmonautiky Technického muzea v Brne. V prednáške sa venuje vzniku a rozvoju družicového prieskumu zemského povrchu.


URL : https://www.valka.cz/Valka-ocima-spionaznich-druzic-aneb-co-je-videt-z-obezne-drahy-t252799#695629Verze : 0
MOD
Reklama