Válečníci první světové války

Diskuse

PIŠTE VŠE O JEDNOTLIVÍCH VOJÁCÍCH BOJUJÍCH V TÉTO VÁLCE OD ZAČÁTKU AŽ DO KONCE
URL : https://www.valka.cz/Valecnici-prvni-svetove-valky-t308#1516 Verze : 0
Nez sem, piste prosim do auditka OSOBY, ktere bylo za timto ucelem vytvoreno ...
URL : https://www.valka.cz/Valecnici-prvni-svetove-valky-t308#1653 Verze : 0
John Joseph Pershing se narodil 13.září 1860 v městečku Linn County v Missoury, USA.
V mladosti narukoval armády USA, která se tehdy úspěšně rozrastala a dosahovala rychlý technologický rozvoj. Jako její voják se zúčastnil Španělsko-Americké války na Kubě v roce 1898. Větší vojnové skušenosti se mu dostali na Filipinach v roce 1903 a taky s japonskou císařskou armádou během Rusko-Japonské války v letech 1904-1905.
V době, kdy v Evropě zuřila válka, se J.Pershing (už jako generál US.army) v roce 1917 zúčastnil vojenské operace proti Mexickým revolucionářům (vedených P.Villem) po jeich útoku na americké městečko Columbus v Novém Mexiku.
Po vypovězení války Německu (1917) se jako velitel expedičních zborů USA spolu se 600 000 muži přesunul do Francie, kde mněl podpořit vojska Dohody. Jeho čerstvé posily mněli pomoct přelomit patovou situaci (trvajíci od roku 1914) a vyhrát tak válku. V 1918 roce při vesnici St.Mihiel vybojoval nad německými vojsky excelentní víteství.
Po WW1 byl velkým odpůrcem Versailleské smlouvy. V roce 1921 se stal náčelníkem generálniho štábu armády USA. V roce 1931 napsal svoji biografii-- "My experience of war"--moje skušenosti z války.
Zemřel v roce 1948.
URL : https://www.valka.cz/Valecnici-prvni-svetove-valky-t308#1933 Verze : 0
Otto Liman von Sanders se narodil 17.února 1855 v městečku Stolp v Pomoransku.
V německé armádě sloužil v štábech a v divizních velitelstvích, předtím než se stal velitelem německé vojenské mise v Turecku v roce 1913. I napříč protestů Rusů se v lednu 1914 stal Generálnim inspektorem turecké armády, a tu začal od základů reorganizovat.
Začátkem první světové války ho jmenovali velitelem 1.Turecké armády, ale již v březnu 1915 ho nahradil baron Von Der Goltz. Sandersa přemístili do Dardanel, kde mněl čelit případnému útoku vojsk Dohody. Ten přišel ještě v roce 1915 a byl Sandersen úspěšne odražen. Zahynuli tehdy stovky vojáků Dohody a mnoho jeich lodí bylo potopeno. V únoru 1918 Sanders velel Turecko-Německé armádě na palestinské frontě, kde byl poražen mnohem větší a silnější armádou Dohody generála Edmunda Allenbyho. Po podepsaní přímněří 11.11.1918 byl zatknut Brity za válečné zločiny, ale v dubnu 1919 ho propustily.
Zemřel v roce 1929 v Mnichově.
URL : https://www.valka.cz/Valecnici-prvni-svetove-valky-t308#1936 Verze : 0
Erich von Falkenheyn se narodil 11.111861 poblíž městečka Graudenz v Západním Prusku.
Sloužil jako poradce v čínské armádě v rámci mezinárodní armády potláčejíci povstání Boxerů v Číně v roce 1900. V roce 1913 ho jmenovali ministrem války v Západním Prusku a v září 1914 nahradil Helmuntha von Moltkeho ve funkci náčelníka generálniho štábu německé armády.
Z generály Paulem von Beckendorfem Hindenburgem a Erichem Luddendorfem se nezhodl na koncentraci německého úsilí k porážce carského Ruska. Německý kancléř Theobald von Bethmann Hollweg ho později kritizoval za jeho neschopnost prolomit patovou situaci na západní frontě a zvítězit válku. I Kvůli tomu, ale i po tom co nedokázal obsadit pevnost Verdun Falkenheyn v srpnu 1916 stratil post náčelníka gen.štábu v prospěch polního maršála Hindenburga. V červenci 1917 byl převelen na palestinsky front. Po tom, co byl po několikráte poražen britským generálem Edmundem Allenbym ho nahradil generál Otto Liman von Sanders. Velení mněl naposled koncem války v roce 1918, kdy velel německé 8.armádě v Litvě.
Zemřel 8.4.1922 u Postupimu.
URL : https://www.valka.cz/Valecnici-prvni-svetove-valky-t308#1938 Verze : 0
Robert Nivelle se narodil 15.10.1856 v městečku Tulle ve Francii.
V srpnu 1914 (tedy době vypuknutí WW1) sloužil ve francouzké armádě v hodnosti Plukovník a byl velitel dělostřelecké divize. V roku 1915 bojoval se svou divizi ve Verdunském sektoru fronty a taky jako zástupce Genrála Pétaina, velitele Verdunského sektoru. Svoji reputaci si vysloužil, když v roce 1916 v tomtéž sektoru západní fronty velel jednotkám, které znovu obsadili Douamont a jiné pevnosti v okolí města Verdun. Robert Nivelle vzpracoval strategii "pohyblivé palebné přehrady",kterou chtěl prolomit patovou situaci. Tato strategie se zalíbila Aristidovi Briandovi--ministerskému předsedovi francouzké vlády za Socialistickou stranu. V prosinci 1916 Nivelle nahradil ve funci náčelníka generálniho štábu francouzke armády Josepha Joffreho. V dubnu 1917 začala na západní frontě v sektoru Aisne Nivelleová ofenziva, která jen za první den skončila katastrofou. Nivelle vojákům slíbil, že když se ofenziva nezdaří do 48 hodin, bude pozastavena na neurčito. Tento slib však nesplnil a s ofenzivou pokračoval, až dokud se vojáci nevzbouřili. Nivelle dal výpověď a v květnu 1917 byl ve své funkci nahrazen Henrim-Phillipem Pétainem, hrdinou od Verdunu a pozdějším prezidentem. Nivelle zbytek svoji vojenské kariéry strávil v severní Africe.
Zemřel 22.března 1924.
URL : https://www.valka.cz/Valecnici-prvni-svetove-valky-t308#1948 Verze : 0
Sir John Denton Pinkstone French, hrabě z Ypres, se narodil v Ripple Vale v Kentském hrabství v roce 1852 kapitánovi Williamovi Frenchovi a Margaret Ecclesové.
V roce 1866 se přihlásil ke Královskému námořnictvu, ale v 1874 roce přešel k pozemnímu vojsku. Sloužil v 19.Husarskem regimentu v Sudánu (1884-85) a taky byl jezdeckým velitelem v Jižní Africe během Burské války (1899-1901). V 1911 roce byl jmenován velitelem generálniho štábu britské armády.
Po útoku Němců na Belgii (neutralitu Belgie mněla chránit Velká Británie) dostal velení B.E.F. (britských expedičních zborů) a v srpnu 1914 byl poslán do Francie. Ironie je, že jeho sestra Charlotte Despardová byla jednou z popředních představitelek proti-vojnové kampaně v Británii. Po bitvě u Monsu se French stal pesimistickým z toho, že postup jeho i francouzkých vojsk stagnoval (někde byl na mrtvém bodě, a někde postupovali Němci) a taky z toho, že tyto vojska se museli zakopávat a vést zdlouhavou poziční (zákopovou) válku. Ministr války Velké Británie-Lord Kitchener na něj začal vyvíjet tlak, aby se zúčastnil ofenzívy na Marně. V prosinci 1915 rezignoval a ve funkci velitele B.E.F. ho nahradil Sir Douglas Haig (později přezdívaný "řezník").
French jako velitel Home Forces (domobrana, 1915-18) byl zodpovedný za potlačení Irské revoluce na velikonoce roku 1916, kdy bylo zmasakrováno mnoho příslušníků IRA a strany Sinn Féin. Za odměnu dostal funkci "Lord Lieutnant of Ireland", kterou zastával od roku 1918 do roku 1921.
Když odcházel do důchdu dostal od britské vlády odměnu 50 000 liber.
Sir John French zemřel v roce 1925.
URL : https://www.valka.cz/Valecnici-prvni-svetove-valky-t308#2055 Verze : 0
Nikolaj Nikolajevič Judenič se narodil 18.7.1862.
Do ruské cářské armády vstoupil v roce 1879. Osm let navštěvoval akademii generálniho štábu, pak dělal zástupce náčelníka gen.štábu do roku 1902. V letech 1904-05 se úspěšne zúčastnil Rusko-Japonské války. V 1913 roce se stal vrchním velitelem ruských vojsk v oblasti Kavkazu.
Během WW1 byl velil ruských vojsk na kavkazském frontu, kde vybojoval několik obdivuhodných vítěství nad vojdky tureckého velitele Pašu Envera, byly to třeba Sarikamiš (kde v prosinci 1914 porazil 3.tureckou armádu), Malazgirt (srpen 1916), Erzurum (únor 1916), Trabzon (duben 1916), Erzincan (červenec 1916).
Judenič odstoupil z funkce v březnu 1917, měsíc po té, co se k moci dostala dočasná vláda. Vrátil se spět do Petrohradu (tehdy Sankt Petersburgu), ale po řijnové revoluci utekl do Finska, kde s britskou podporou organizoval Bělogvardejce.
V řijnu 1919 zaútočil. Dobyl vesnici Gatčina, jen 50km od Petrohradu. Komunisti jmenovali velitelem obrany města tehdejšího velitele Rudé armády, Lva Trotského. Jeho sily byly formovány z řadů průmyslových dělníku, kterých do Petrohradu rychle dopravovali vlaky z Moskvy a okolí. Rudá armáda v boji spůsobila Bělogvardějcům značné straty. Ti museli ustoupit do Estonska, kde demoralizováni a zdecimováni byly rozpuštěni. Judeniče v Estonsku zatkli, ale jemu se povedlo se zajetí uprchnout a emigrovat do Francie.
Judenič zemřel v roce 1933 ve vesnici St.Laurent-Du-Var poblíž Paříže ve věku 71 let.
URL : https://www.valka.cz/Valecnici-prvni-svetove-valky-t308#2074 Verze : 0
Princ Rupprecht


Korunný princ Rupprecht, dedič bavorského trónu, sa narodil v roku 1869.
V čase rozpútania 1.svetovej vojny velil nemeckej 6.armáde v Lotrinsku. 14.augusta 1914 francúzska armáda, vedená Ferdinandom Fochom, Augustom Dubailom a Michelom Maunorym pristúpila k obsadeniu Lotrinska. Rupprecht so 6.armádou úspešne odolali ich útoku a presvedčili Helmuntha von Moltkeho, náčelníka generálneho štábu cisárskej nemeckej armády, a presvedčili ho, aby zahájil hlavnú protiofenzívu na konci augusta. Rupprechtovi sa nepodarilo prelomiť francúzsku obranu a na západnom fronte zostal po zvyšok vojny.
V júli 1916 bol princ Rupprecht povýšený na poľného maršála. Vzhľadom na to, že bol z cisárských generálov najkvalifikovanejší, častokrát sa nezhodol s Erichom von Falkenheynom, ktorý nahradil Moltkeho.
Revolučná aktivita po vojne, ktorá v Bavorsku v roku 1919 vyústila do revolúcie, zbavila Rupprechta bavorského trónu.
Princ Rupprecht žil v úzadí až do svojej smrti v roku 1955.
URL : https://www.valka.cz/Valecnici-prvni-svetove-valky-t308#5708 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více