Main Menu
User Menu
Val


Navršení zeminy za účelem vytvoření obranného postavení pro pěchotu a dělostřelectvo. Tvořil se z deblai. Pěchotní postavení tvořil banket, dělostřelecké postavení tvořily podstavce a barbety.
URL : https://www.valka.cz/Val-t33741#123130Verze : 0
řez valem
URL : https://www.valka.cz/Val-t33741#147219Verze : 0
Změny v řezu valem francouzských fortů


1) První etapa výstavby fortových pevností 1870-1885 - po krizi vyvolané zavedením drážkovanou hlavní


2) V roce 1885 dochází ke krizi vyvolané zavedením bezdýmého střelného prachu - eskarpa úplně mizí, dochází k rozšíření používání betonu a oceli, vzhledem ke zvýšení výkonů dělostřelectva přestávají být mj. bezpečné různé svislé otvory - světlíky, nádvoříí etc...
URL : https://www.valka.cz/Val-t33741#155175Verze : 0
Val ovšem také může být zbytek po destrukci hradby (spíše dřevohlinité (pravěk, ranný středověk) než běžné kamenné z období středověkého). Ta když přestala plnit svou funkci, přestala být dále udržována. Ve výsledku dochází k postupnému sesouvání a odplavování materiálu jak do příkopu tak i na plochu areálu ohrazeného, ztrácí se původní podoba hradby, až se hradba změní ve val (ten však může stále obsahovat základy hradby).
URL : https://www.valka.cz/Val-t33741#284883Verze : 0