Main Menu
User Menu

VIII. odbor (válečného průmyslu) Ministerstva národní obrany [1945-1950]

VIII Section (War Industry) of Ministry of National Defence

     
Název:
Name:
VIII. odbor (válečného průmyslu) Ministerstva národní obrany
Originální název:
Original Name:
VIII. odbor (válečného průmyslu) Ministerstva národní obrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.08.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.05.1945-15.08.1950 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
15.05.1945-15.08.1950 Praha, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.05.1945-DD.MM.RRRR, ( )
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kasalický, Jan (Brigádní generál)
DD.MM.RRRR-15.08.1950, ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, poválečná skupina, fond Ministerstvo národní obrany
URL CZ: https://www.valka.cz/VIII-odbor-valecneho-prumyslu-Ministerstva-narodni-obrany-1945-1950-t123481#420681Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/VIII-Section-War-Industry-of-Ministry-of-National-Defence-t123481#420681Version : 0
MOD