Main Menu
User Menu

VI. bombardovací peruť (lehká) [1939-1939]

VI Dywizjon Bombowy (Lekki)

     
Název:
Name:
VI. bombardovací peruť (lehká)
Originální název:
Original Name:
VI Dywizjon Bombowy (Lekki) 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
II/6 řadová peruť 2)
Datum zániku:
Disbanded:
18.09.1939 3)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.08.1939-18.09.1939 Bombardovací brigáda
Dislokace:
Deployed:

31.08.1939-03.09.1939 Nosów/polní letiště /
03.09.1939-09.09.1939 Ząbków/polní letiště /
09.09.1939-11.09.1939 Franopol/ polní letiště /
11.09.1939-14.09.1939 Falenicze/letiště /
14.09.1939-15.09.1939 Hutniki/letiště /
15.09.1939-16.09.1939 Ponikwa/? / 4)
16.09.1939-17.09.1939 Horodenko /
17.09.1939-18.09.1939 Kuty /
Velitel:
Commander:
31.08.1939-18.09.1939 Peszke, Alfred (major obserwator)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
31.08.1939-18.09.1939 4. bombardovací letka (lehká)
31.08.1939-18.09.1939 5. bombardovací letka (lehká)
08.09.1939-11.09.1939 42. průzkumná letka

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
1) Změna číslování byla provedena o půlnoci z 30. na 31.08.1939. Kopański a Pawlak uvádějí půlnoc z 31.08. na 01.09.1939. V polské historiografii je označována rovněž jako VI. lehká bombardovací peruť (VI Lekki Dywizjon Bombowy).
2) Toto číslování znamenalo II. řadovou peruť 6. leteckého pluku.
3) Všechny stroje perutě byly zničeny ve dnech 14-15.09.1939 bombardováním letiště Hutniki III. skupinou Kampfgeschwader 76. Rozkazem Vrchního velitele letectva a protiletecké obrany ze 17.09.1939 se pozemní sled perutě evakuoval do Rumunska.
4) Od 15.09.1939 pouze pozemní sled.
Zdroje:
Sources:
Belcarz, Bartłomiej, Pęczkowski, Robert: White eagles. The Aircraft, Men and Operations of the Polish Air Force 1918-1939, Hikoki Publications Ltd., 2001
Cynk, Jerzy B.: Siły lotnicze Polski i Niemiec. Wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1989
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991
Kopański, Tomasz J.: PZL.23 Karaś, Stratus, Sandomierz 2004

URL : https://www.valka.cz/VI-bombardovaci-perut-lehka-1939-1939-t63627#414180Verze : 0
MOD
VI Dywizjon Bombowy (Lekki) – VI. bombardovací peruť (lehká)


Vznikla 1. září 1939 přejmenováním z II/6. řadové peruti 6. leteckého pluku.
Zanikla 15. září 1939 po ztrátě všech zbylých letadel v důsledku náletu Luftwaffe na letiště Hutniki. Zbytek personálu se 17.září 1939 evakuoval do Rumunska.
Mobilizace peruti proběhla ve dnech 24. – 25. srpna 1939 na lvovském letišti Skniłów.
Byla podřízena velitelství Bombardovací brigády


Součástí peruti bylo:
Velitelství
4. bombardovací letka (lehká)
5. bombardovací letka (lehká)
Velitel peruti – mjr obs. Alfred Peszke
Taktický důstojník peruti – kpt. pil. Jan Gaździk
Navigačně-bombardovací důstojník peruti – por. obs. Jerzy Preiss
Technický důstojník peruti - ?


Výzbroj k 1. září 1939:
20 lehkých bombardovacích PZL P.23B „Karaś“
2 dopravní Fokkery F.VIIb/3m
2 kurýrní RWD-8


Tabulkový stav peruti:
32 důstojníků, 92 poddůstojníků, 208 vojínů
URL : https://www.valka.cz/VI-bombardovaci-perut-lehka-1939-1939-t63627#226935Verze : 0
MOD
Stav bombardovacích letadel:
Datum počet bomb.letadel z toho bojeschopných
1.9.1939 20 20
2.9.1939 20 20
3.9.1939 13 5
4.9.1939 13 7
5.9.1939 11 ?
6.9.1939 11 6
7.9.1939 11 8
8.9.1939 10 3
9.9.1939 9 ?
10.9.1939 9 5
11.9.1939 9 ?
12.9.1939 23 ?
13.9.1939 20 cca 5
14.9.1939 17 ?
15.9.1939 ? ?
URL : https://www.valka.cz/VI-bombardovaci-perut-lehka-1939-1939-t63627#226936Verze : 0
MOD
Literatura: Jerzy Pawlak, Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991, ISBN 83-206-0795-7.
Jerzy B. Cynk, Siły lotnicze Polski i Niemiec wrzesień 1939, WKŁ, Warszawa 1989, ISBN 83-206-0686-1.
Adam Kurowski, Lotnictwo polskie w 1939 roku, MON, Warszawa 1962
URL : https://www.valka.cz/VI-bombardovaci-perut-lehka-1939-1939-t63627#226937Verze : 0
MOD