Main Menu
User Menu

Ústřední velitelské stanoviště velitelství letectva [1951-1953]

Air Force Central Command Post

     
Název:
Name:
Ústřední velitelské stanoviště velitelství letectva
Originální název:
Original Name:
Ústřední velitelské stanoviště velitelství letectva
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1951
Předchůdce:
Predecessor:
Hlavní letecký operační sál
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1953
Nástupce:
Successor:
Ústřední velitelské stanoviště
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1951-01.01.1953 Velitelství letectva
Dislokace:
Deployed:
01.01.1951-01.01.1953 Praha, Palác Kotva /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1951-01.01.1953 Hlavní letecký operační sál
01.01.1951-01.01.1953 Pomocné velitelské stanoviště
01.01.1951-01.01.1953 Pomocné velitelské stanoviště

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
DD.MM.RRRR-01.01.1953 VÚ 0000 Praha
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (Velitelství letectva)
URL : https://www.valka.cz/Ustredni-velitelske-stanoviste-velitelstvi-letectva-1951-1953-t107882#454448Verze : 0
MOD
Ústřední velitelské stanoviště Velitelství letectva


Zřízení: ?
Předchůdce: Hlavní letecký operační sál (HLOS)


Dislokace:
Praha, Náměstí republiky (v paláci „Kotva“ spolu s Velitelstvím letectva)


Nadřízený stupeň: Velitelství letectva MNO


Zrušení:31.12.1952
Nástupce: Ústřední velitelské stanoviště


Pro Ústřední velitelské stanoviště Velitelství letectva
Nařízení MNO-VL čj. 0044294/VL 1952 byly pro r. 1952 stanoveny počty osob - podle
Tabuky mírových počtů (TMP) :


- Důstojníci: 34
- Poddůst. z povolání : 82
- Poddůst. zákl. služby: 2
- Mužstvo zákl. služby: -
Vojáci celkem: 118
Občanští zaměstnanci: -
Celkem: 118 osob


Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
(kopie přílohy nařízení A3)
URL : https://www.valka.cz/Ustredni-velitelske-stanoviste-velitelstvi-letectva-1951-1953-t107882#383637Verze : 0