Main Menu
User Menu

Ústřední velitelské stanoviště protivzdušné obrany státu [1955-1957]

State Air Defense Central Command Post

     
Název:
Name:
Ústřední velitelské stanoviště protivzdušné obrany státu
Originální název:
Original Name:
Ústřední velitelské stanoviště protivzdušné obrany státu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.03.1955
Předchůdce:
Predecessor:
Ústřední velitelské stanoviště
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1957
Nástupce:
Successor:
Ústřední velitelské stanoviště letectva a protivzdušné obrany státu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.03.1955-01.01.1957 Velitelství protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.03.1955-01.01.1957 Praha, Kasárny Jana Žižky z Trocnova /

Velitel:
Commander:
01.03.1955-01.01.1957
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.03.1955-01.01.1957 Velitelské stanoviště 1. stíhací letecké divize
01.03.1955-01.01.1957 Velitelské stanoviště 2. stíhací letecké divize
01.03.1955-01.01.1957 Velitelské stanoviště 5. stíhací letecké divize
01.03.1955-01.01.1957 Ústřední letecké dispečerské stanoviště

Ručně vyplněné položky:
01.03.1955-01.01.1957
Poznámka:
Note:
01.03.1955-01.01.1957 VÚ 2723 Praha
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (Ústřední velitelské stanoviště)
URL : https://www.valka.cz/Ustredni-velitelske-stanoviste-protivzdusne-obrany-statu-1955-1957-t81052#454405Verze : 0
MOD
Ústřední velitelské stanoviště Protivzdušné obrany státu


Krycí číslo: VÚ 2723


Zřízení: 01.03.1955 (MNO-VL čj. 0085683-VL/OM "Reorganizace PVOS").
Předchůdce: Ústřední velitelské stanoviště Velitelství letectva
a Velitelská stanoviště Velitelství Protivzdušné obrany státu (existence 01.11.1954-28.02.1955)


Dislokace: Praha-Karlín, kasárny Jana Žižky z Trocnova


Nadřízený stupeň: Velitelství Protivzdušné obrany státu


Podřízené součásti a jednotky:
- Pomocné velitelské stanoviště 1. obvodu PVOS Praha-Kbely (exitence 01.11.1954-31.08.1957)
- Pomocné velitelské stanoviště 2. obvodu PVOS Olomouc-Hejčín (exitence 01.11.1954-30.09.1957)
- Pomocné velitelské stanoviště 3. obvodu PVOS Zvolen-Hájníky (exitence 01.11.1954-28.02.1955)


Tabulka č. 100/3
(Náčelník GŠ ČSLA - Praha 16.2.1955 gen. plk. Václav Kratochvíl v.r.)
- Organizace:
1. Velitelství
2. Operační sál
3. Hlavní ústředna hlásné služby
5. Oddělení přeletů
6. Povětrnostní skupina
7. Dozorčí důstojníci zabezpečovací služby
- Osoby:
1. Důstojníci: 65
2. Občanští zam.: 1
Celkem: 66Zrušení: 31.12.1956
Nástupce: Ústřední velitelské stanoviště letectva a protivzdušné obrany státu


Zdroj: Vojenský historický archiv Praha (kopie nařízení)
www.vojenstvi.cz
www.valka.cz -- https://www.valka.cz/topic/view/81056/
URL : https://www.valka.cz/Ustredni-velitelske-stanoviste-protivzdusne-obrany-statu-1955-1957-t81052#296846Verze : 0
Prosím doplnit:
Velitel:
01.03.195-01.09.1956 Kortán, Josef (podplukovník)
01.09.1956-01.01.1957 ?
URL : https://www.valka.cz/Ustredni-velitelske-stanoviste-protivzdusne-obrany-statu-1955-1957-t81052#659496Verze : 0