Main Menu
User Menu
Reklama

Ústřední sklad map [1954-1957]

Central Map Store

     
Název:
Name:
Ústřední sklad map
Originální název:
Original Name:
Ústřední sklad map
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
Sklad map Harmanec
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1957
Nástupce:
Successor:
2. ústřední sklad topografických map
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.11.1954-01.10.1957 Topografické oddelení
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-01.10.1957 Harmanec, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
01.11.1954-01.10.1957 VÚ 8031 Harmanec
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA-0000, Historie Geografické služby AČR 1918-2008 (Praha 2008)
URL : https://www.valka.cz/Ustredni-sklad-map-1954-1957-t186952#544619Verze : 0
MOD
Reklama