Main Menu
User Menu

Ústřední ředitelství republikánských bezpečnostních rot

Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (CRS)

Ústřední ředitelství republikánských bezpečnostních rot
Direction centrale des compagnies républicaines de sécuritéÚstřední ředitelství republikánských bezpečnostních rot je jedním z ředitelství státní policie. V jeho gesci je řízení Republikánských bezpečnostních rot - Compagnie républicaine de sécurité (CRS).


CRS jsou všeobecnou mobilní rezervou státní policie a jsou nasazovány při ohrožení bezpečnosti země a k zajištění bezpečnosti významných událostí, včetně role speciální pořádkové jednotky (potlačování demonstrací, zajištění bezpečnosti při sportovních akcích). K jejím úkolům patří i převoz vězňů, ochrana hranic, záchranné práce v případě živelných katastrof či dozor na dálnicích.


Ředitelství je podřízeno sedm oblastních ředitelství, jejichž území je shodné s oblastmi obrany a bezpečnosti. CRS disponuje 61 rotami, přičemž rota č. 1 se podílí na doprovodu významných osob, což zajišťuje ochranná služba. Celkově CRS disponuje cca 14 000 příslušníky.Zdroje:
www.interieur.gouv.fr
aplikace.mvcr.cz
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ustredni-reditelstvi-republikanskych-bezpecnostnich-rot-t114539#398695Verze : 0
MOD