Main Menu
User Menu

Ústie nad Oravou

okr. Tvrdošín

Ústie nad Oravou
(okr. Tvrdošín)


Zaniklá obec - zatopená přehradou Orava.
V období 1.republiky součást politického a soudního okresu Trstená.


Sčítání lidu v roce 1930: 1 158 obyvatel (z toho 1 100 osob národnosti československé).


Posádka byla ustanovena v říjnu 1920. Zrušena v říjnu 1922.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
rota II. horského praporu Horského pěšího pluku 1 (říjen 1920 – leden 1921),
rota Horského praporu 2 (leden 1921 – říjen 1922).


Pro potřeby vojska sloužily hospodářské budovy Oravského hradu.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Ustie-nad-Oravou-t46901#183338Verze : 0
Obec bola zatopená v roku 1953 napustením Oravskej priehrady. Časť obyvateľov sa usadila v dnešných častiach mesta Trstená - Nové Ústie a Ústie pod Priehradou. Ústie pod Priehradou vzniklo zo zvyšku zatopených obcí - Ústie, Oravské Hámre (Hámry) a Osada. Ku mestu Trstená bolo Ústie pod Priehradou pričlenené v roku 1975.


Do 31.12.1944 sa tu nachádzal pracovný tábor. V polovici novembra tu vznikol na základe nariadenia Slovenskej národnej rady č. 105/1945 Sb. n., pracovný tábor pre 300 mužov, v roku 1948 premenovaný na Pracovný útvar a v roku 1949 na Tábor nútených prác Boli zamestnaní na stavbe Oravskej priehrady. Zrušený bol ku 30.04.1949 a presunutý do mesta Nováky.


Zdroj:
sk.wikipedia.org
http://ustie-nad-oravou.webnode.sk/historia-obce/
http://www.totalita.cz/vez/vez_tnp_ustino.php
URL : https://www.valka.cz/Ustie-nad-Oravou-t46901#516790Verze : 0
MOD
Diskuse
musím poopraviť, Ústie nad Oravou stále existuje. Bola zatopená len z časti.
URL : https://www.valka.cz/Ustie-nad-Oravou-t46901#430715Verze : 0