Main Menu
User Menu

Ústav speciálního zdravotnictví a výcviku MO SR Lešť [1997-2014]

Special Health and Training Department of Ministry of Defence of Slovak Republic / Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku

     
Název:
Name:
Ústav speciálního zdravotnictví a výcviku MO SR Lešť
Originální název:
Original Name:
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1997
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.02.2014
Nástupce:
Successor:
Centrum výcviku Lešť
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1997-01.02.2014 Ministerstvo obrany SR
Dislokace:
Deployed:
01.01.1997-01.02.2014 Pliešovce, Vojenský obvod Lešť

Velitel:
Commander:
01.01.1997-01.01.2007 Maslík, Pavol (Plukovník)
01.01.2007-02.11.2011 Maslík, Pavol (Brigádny generál)
02.11.2011-15.05.2012 Bohuš, Svetozár (Plukovník)
15.05.2012-01.06.2012 Totkovič, Róbert - zástupca veliteľa (Podplukovník)
01.06.2012-04.04.2013 Maslík, Pavol (Brigádny generál)
DD.04.2013-01.02.2014 Zvonár, Ján (civilný zamestnanec) ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1997-01.03.2006 Kynologické středisko
30.06.2008-DD.MM.RRRR Společné bojové a výcvikové centrum

Ručně vyplněné položky:
01.01.1997-31.01.2014 Veliteľstvo a štáb
01.01.1997-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-31.01.2014 Odbor simulačných technológií
DD.MM.RRRR-31.01.2014 Odbor speciániho výcviku
DD.MM.RRRR-31.01.2014 Zdravitní odbor
Čestný název:
Honorary Name:
01.01.1997-31.01.2014
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 1017


Rozhodnutím ministra obrany č. SÚMO-2-223/2003 z 25. augusta 2003 bola dňom 1. januára 2004 zriadená rozpočtová organizácia ÚŠZV Lešť ako stredisko pre prípravu a výcvik špeciálnych jednotiek výkonných zložiek bezpečnostného systému SR na boj proti terorizmu a organizovanému zločinu v súlade s uznesením vlády SR č. 998 zo dňa 22. októbra 2003.
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, https://www.rokovania.sk/.../Zdroj.html
URL : https://www.valka.cz/Ustav-specialniho-zdravotnictvi-a-vycviku-MO-SR-Lest-1997-2014-t53559#294046Verze : 0
MOD
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť


Vznik: Uznesením vlády č. 998 z 22. októbra 2003


Dislokácia: Lešť, Trenčianské Teplice


Krycie číslo:


Nadriadený stupeň: MO SR


Zloženie:
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť
Regeneračné stredisko Trenčianské Teplice / od 1. apríla 2005 /


Zrušený:


Ústav je zriadený za účelom zdravotníckym a výcvikovým.


Zdravotnícky: Monitoring a výber uchádzačov do špeciálnych jednotiek, odolnosť voči stresu, toleranciu fyzickej a psychickej záťaže. Odstraňovanie bolesti chrbtice, kĺbov, väzív a svalového aparátu. Program riadenia regenerácie síl. Prevencia vzniku srdcovo-cievných ochorení, poškodení pohybového aparátu.


Výcvikový: Rôzne špeciálne kurzy ako boja zblízka, horského výcviku, zajatia, prežitia a pod. Kurzy sú určené pre príslušníkov špecialných jednotiek okrem rezortu obrany aj iných rezortov.
Zdroj: Archiv autora, Reklamný leták Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť vydaný v 5. kartoreprodukčnej základní Nemšová.
URL : https://www.valka.cz/Ustav-specialniho-zdravotnictvi-a-vycviku-MO-SR-Lest-1997-2014-t53559#199329Verze : 0