Main Menu
User Menu
Reklama

Uširoku, Džun

Jun Ushiroku

後宮淳

     
Příjmení:
Surname:
Uširoku
Jméno:
Given Name:
Džun
Jméno v originále:
Original Name:
後宮淳 / うしろく・じゅん
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.09.1884 ?, prefektura Kjóto /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.11.1973 ?, Tokio
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
zástupca náčelníka Generálneho štábu
člen Najvyššej vojnovej rady
velitel: 3. oblastní armáda
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel: Centrální vojenský okruh
náčelník štábu: Čínská expediční armáda
velitel: Jihočínská oblastní armáda
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
en.wikipedia.org
http://ww2db.com/person_bio.php?person_id=376
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Usiroku-Dzun-t127687#431644Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Uširoku
Jméno:
Given Name:
Džun
Jméno v originále:
Original Name:
後宮淳 / うしろく・じゅん
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Osacká vojenská škola
DD.MM.RRRR-DD.03.1905 Vojenská akadémia
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Korejská vojenská akadémia
DD.MM.RRRR-DD.11.1917 Armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.04.1905 podporučík
01.08.1929 plukovník
05.03.1934 generálmajor
02.08.1937 generálporučík
17.08.1942 generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1929-01.08.1931 Velitel : 48. pěší pluk
01.08.1934-13.08.1935 Velitel : 3. kancelář (přeprava a spojení) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
01.08.1939-28.09.1940 Velitel : 4. armáda
28.03.1944-18.07.1944 Velitel : Generální inspektoriát letectva
25.08.1944-02.09.1945 Velitel : 3. oblastní armáda

Ručně vyplněné položky:
DD.04.1905-DD.MM.RRRR 38. peší pluk
DD.MM.1925-DD.MM.RRRR pridelený ku Kwantugskej armáde
01.08.1929-01.08.1931 velitel 48. pešieho pluku
DD.08.1931-DD.MM.1932 náčelník štábu 4. divízie
DD.MM.1932-DD.MM.RRRR pridelený k veleniu Kwantungskej armády
01.08.1934-13.08.1935 náčelník 3. kanceláře (přeprava a spojení) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
DD.MM.1935-DD.MM.1937 náčelník Personálnej kancelárie Ministerstva vojny
DD.MM.1937-DD.10.1937 náčelník kancelárie vojenských záležitosti Ministerstva vojny
05.10.1937-01.08.1939 velitel 26. divízie
01.08.1939-28.09.1940 velitel 4. armády
05.10.1940-28.06.1941 velitel Armády Juhočínskej zóny
07.07.1941-17.08.1942 náčelník štábu Čínskej expedičnej armády
17.08.1942-21.02.1944 velitel Centrálneho vojenského okresu
11.02.1944-25.05.1944 zástupca náčelníka Generálneho štábu
28.03.1944-18.07.1944 člen Najvyššej vojnovej rady
28.03.1944-18.07.1944 hlavný inšpektor vojenského letectva
DD.MM.1944-DD.MM.RRRR náčelník oddelenia vojenského letectva Ministerstva vojny
25.08.1944-21.08.1945 velitel 3. armády, Manchuria
21.08.1945-26.12.1956 vojnový zajatec, ZSSR
DD.MM.RRRR-DD.MM.1973 predseda zväzu veteránov
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.19RR

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

DD.MM.19RR

Řád Zlatého luňáka 2. třídy
Order of Golden Kite 2nd Class
功二級金鵄勲章 / こうにきゅうきんしくんしょう
-

DD.MM.19RR

Řád Posvátného pokladu 1. třídy
Order of Sacred Treasure 1st Class
瑞宝大綬章 / ずいほうだいじゅしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
en.wikipedia.org
http://ww2db.com/person_bio.php?person_id=376
http://ja.wikipedia.org/wiki/後宮淳

URL : https://www.valka.cz/Usiroku-Dzun-t127687#431653Verze : 2
MOD

Uširoku Džun
Narodil sa v prefektúre Kjóto v roku 1884, v roku 1905 ukončuje Císařskú vojenskú akadémiu. Následne sa ku koncu Rusko-japonskej vojny zapája do jej bojov, ale iba nakrátko.
V 1917 ukončuje Armádne vojenské kolégium. O dva roky neskôr, v 1919 sa účastní s japonským kontingentom bojov Sibírskej intervencie.
V decembri 1925 je Uširoku pridelený ku Kuantungskej armáde s úlohou ochrany južnej mandžuskej železnice.
V 1929 sa stáva plukovníkom a je mu zverené velenie nad 48. peším plukom. Následne v auguste 1931 sa stáva náčelníkom štábu 4. divízie.
V rokoch 1932-1938 zastáv rôzne štábne a velitelské pozície v Kuantungskej armáde v Mandžusku.
V marci 1934 sa stáva generálmajorom a v auguste 1937 generálporučíkom. Druhej Sino-japonskej vojny sa účastní ako velitel 26. divízie, ktorej velí od októbra 1937.
V rokoch 1939–1940 je mu zverené veleni 4. armády a v letech 1940–1941 je velitelom Armády juhočínskej zóny. Od roku 1941 do roku 1942 je velitelom Čínskej expedičnej armády.
Od augusta, roku 1942, velí Armáde centrálneho okrsku a to do februára 1944.
V 1944, sa stáva zástupcom náčelníka Generálneho štábu, pričom v tom istom čase je aj členom Najvyššej vojnovej rady, hlavným inšpektorom vojenského letectva a náčelníkom oddelenia vojenského letectva Ministerstva vojny.
Počas tohto obdobia sa významne zasadil za používanie sebevražedných útokov pechoty, proti spojeneckým obrneným jednotkám, čo malo nahradiť nedostatočnú výrobu protitankových zbraní priemyslom.
Ku koncu vojny sa vracia do Manžuska ako velitel 3. armády, aby tu odrazil sovietsku inváziu. Z tohto postu odmieta rozkaz na ústup a zahajuje útok pozdĺž železnice spájajúcej Port Arthur s Mukdenom. 13.08.1945 sú jeho jednotky skoro zničené a revolta Imperiálnej armády Manchukuo v Shinkyō ukopnčujú jeho pokus o odrazenie protivníka.
21.08.1945 sa vzdáva Sovietskej armáde a upadá do zajatia. Je obvinený a odsúdený za vojnové zločiny triedy A. V zajateckých táboroch na sibíri, ZSSR trávi svoj čas až do 26.12.1956 kedy sa vracia do Japonska.
Uširoku po návrate slúžil ako predseda zväzu veteránov a to až do svojej smrti v 1973. Je pochovaný na cintoríne Tama v Fuchu v Tokiu.Zdroj:
en.wikipedia.org
http://ww2db.com/person_bio.php?person_id=376
http://ja.wikipedia.org/wiki/後宮淳

Uširoku, Džun - jeho hrob

jeho hrob
URL : https://www.valka.cz/Usiroku-Dzun-t127687#431655Verze : 1
MOD