Main Menu
User Menu

Úřad vojenského přidělence v Římě [1920-1939]

Office of Military Attaché in Roma


REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ ÚŘAD VOJENSKÉHO PŘIDĚLENCE V ŘÍMĚ
Datum vzniku 01.05.1920
Předchůdce Úřad vojenského zmocněnce v Římě
Datum zániku 03.1939
Následovník ---
Nadřízené velitelství 05.1920-06.1922 Hlavní štáb branné moci
06.1922-01.1927 Zahraniční oddělení presidia ministerstva
01.1927-09.1938 Hlavní štáb brané moci
09.1938-10.1938 Štáb hlavního velitelství
10.1938-03.1939 Hlavní štáb branné moci
Dislokace 05.1920-03.1939 Řím
Vojenští přidělenci 05.1920-07.1924 Miller, Viktor
07.1924-10.1929 Kuneš, Václav
10.1929-08.1932 Kratochvíl, Antonín
08.1932-12.1935 Rosík, Vítězslav
12.1935-03.1939 Klecanda, Vladimír
Oblast působnosti 05.1920-03.1939 Italské království
Prameny
Literatura Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Urad-vojenskeho-pridelence-v-Rime-1920-1939-t46206#289191Verze : 0
MOD