Main Menu
User Menu

Úřad poštovní služby hlavního velitelství [1938-1938]

Field Mail Service Office of the General Headquarters

     
Název:
Name:
Úřad poštovní služby hlavního velitelství
Originální název:
Original Name:
Úřad poštovní služby hlavního velitelství
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 101 - Mobisovaný útvar 101-B-1
Datum zániku:
Disbanded:
14.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
25.09.1938-14.10.1938 Velitelství telegrafního vojska hlavního velitelství
Dislokace:
Deployed:
25.09.1938-26.09.1938 Praha, Budova ministerstva /
26.09.1938-08.10.1938 Vyškov, ? /
08.10.1938-14.10.1938 Praha, Budova ministerstva /
Přednosta / náčelník:
Chief:
25.09.1938-14.10.1938 ?
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
29.09.1938-14.10.1938 Ústředna polních pošt
30.09.1938-14.10.1938 Polní pošta 60

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
krycí jméno Palacký 12
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, velitelství "Palacký"
Minařík, P. – Šrámek, P.: Personální průvodce … Historie a vojenství 57, 1997, s. 94-130.
URL : https://www.valka.cz/Urad-postovni-sluzby-hlavniho-velitelstvi-1938-1938-t210865#594774Verze : 5
MOD